Chủ nhật,  21/07/2024

Thanh tra Giao thông vận tải Lạng Sơn: Triển khai nhiệm vụ năm 2010

LSO-Ngày 28/1/2010, Thanh tra Giao thông vận tải (GTVT) Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010.Năm 2009, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Sở GTVT, sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng thanh tra, Thanh tra GTVT Lạng Sơn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang đường bộ. Người dân đã có ý thức chấp hành bảo vệ hành lang đường bộ. Công tác bảo vệ công trình đường bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là tuyến 235D (Hữu Nghị-Bảo Lâm), 229, 229B (Lũng Vài-Bình Nghi). Qua giám sát các đợt sát hạch giấy phép lái xe hạng A1 đã góp phần đảm bảo cho công tác cấp giấy phép lái xe được thực hiện đúng theo quy định. Công tác thanh tra hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có những chuyển biến tích cực. Thanh tra GTVT lập biên bản vi phạm hành...

LSO-Ngày 28/1/2010, Thanh tra Giao thông vận tải (GTVT) Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010.
Năm 2009, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Sở GTVT, sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng thanh tra, Thanh tra GTVT Lạng Sơn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang đường bộ.
Người dân đã có ý thức chấp hành bảo vệ hành lang đường bộ. Công tác bảo vệ công trình đường bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là tuyến 235D (Hữu Nghị-Bảo Lâm), 229, 229B (Lũng Vài-Bình Nghi). Qua giám sát các đợt sát hạch giấy phép lái xe hạng A1 đã góp phần đảm bảo cho công tác cấp giấy phép lái xe được thực hiện đúng theo quy định. Công tác thanh tra hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có những chuyển biến tích cực.
Thanh tra GTVT lập biên bản vi phạm hành chính về giao thông đường bộ
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2010, Thanh tra GTVT Lạng Sơn tiếp tục nỗ lực, cố gắng, xây dựng kế hoạch và những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và bảo vệ các công trình giao thông trên địa bàn.

Đức Anh