Chủ nhật,  21/07/2024

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai công tác năm 2010

LSO-Ngày 28/01/2010, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2010. Dự hội nghị có lãnh đạo 11 huyện, thành phố và đại diện Phòng Công thương, Phòng Kinh tế cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ.Hội nghị đã nghe đồng chí Nông Phương Đông, Phó Giám đốc thường trực Sở Khoa học và Công nghệ trình bày “báo cáo tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010”.Điểm mới trong cơ chế chỉ đạo, các định hướng chính trong kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2010 là nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất nông – lâm nghiệp, nhằm đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn; tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp và xây dựng, từng bước thay thế các dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị lạc hậu bằng công nghệ tiên tiến; đẩy mạnh công tác điều tra, nghiên cứu, xúc tiến thương mại và tìm kiếm...

LSO-Ngày 28/01/2010, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2010. Dự hội nghị có lãnh đạo 11 huyện, thành phố và đại diện Phòng Công thương, Phòng Kinh tế cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ.
Hội nghị đã nghe đồng chí Nông Phương Đông, Phó Giám đốc thường trực Sở Khoa học và Công nghệ trình bày “báo cáo tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010”.
Điểm mới trong cơ chế chỉ đạo, các định hướng chính trong kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2010 là nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất nông – lâm nghiệp, nhằm đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn; tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp và xây dựng, từng bước thay thế các dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị lạc hậu bằng công nghệ tiên tiến; đẩy mạnh công tác điều tra, nghiên cứu, xúc tiến thương mại và tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm của địa phương; đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực trong việc phát triển KH&CN…
Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến thảo luận, phát biểu đề xuất, kiến nghị về những vấn đề: kế hoạch đầu tư phát triển, một số lĩnh vực liên quan đến đề tài, dự án, xây dựng tiềm lực, tăng cường cơ chế quản lý, gắn kết KH&CN với doanh nghiệp, thông tin phục vụ nghiên cứu và phát triển, tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Trong đó năm 2010 công tác khoa học và công nghệ tiếp tục tăng cường áp dụng KH&CN mới phục vụ chế biến sau thu hoạch, nhất là các sản phẩm đặc sản của địa phương, đẩy mạnh chiến lược quốc tế và xây dựng thương hiệu…

Ngọc Hưng