Thứ hai,  22/07/2024

Phường Vĩnh Trại vững bước trên chặng đường phát triển

LSO-Là một phường trung tâm của thành phố Lạng Sơn, Vĩnh Trại có nhiều lợi thế về thương mại, du lịch, dịch vụ. Nhận thấy rõ như vậy, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền phường đã có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để địa bàn phường phát triển toàn diện và vững chắc trên chặng đường đổi mới.Thời gian qua, với sự đồng thuận trong quan điểm “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, Đảng bộ phường Vĩnh Trại đã cụ thể hoá bằng nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm hàng năm với các chỉ tiêu phù hợp và sát thực với điều kiện địa bàn. Do đó, kết quả đạt được trên tất cả các mặt rất tích cực. Cụ thể, năm 2009, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Về kinh tế, hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục được duy trì và có bước phát triển với 118 doanh nghiệp, 2.363 hộ kinh doanh cá...

LSO-Là một phường trung tâm của thành phố Lạng Sơn, Vĩnh Trại có nhiều lợi thế về thương mại, du lịch, dịch vụ. Nhận thấy rõ như vậy, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền phường đã có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để địa bàn phường phát triển toàn diện và vững chắc trên chặng đường đổi mới.
Thời gian qua, với sự đồng thuận trong quan điểm “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, Đảng bộ phường Vĩnh Trại đã cụ thể hoá bằng nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm hàng năm với các chỉ tiêu phù hợp và sát thực với điều kiện địa bàn. Do đó, kết quả đạt được trên tất cả các mặt rất tích cực. Cụ thể, năm 2009, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Về kinh tế, hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục được duy trì và có bước phát triển với 118 doanh nghiệp, 2.363 hộ kinh doanh cá thể, 1.375 cơ sở thương nghiệp, 359 cơ sở dịch vụ ăn uống và hàng trăm cơ sở dịch vụ kinh doanh khác. Tiềm năng du lịch tiếp tục được phát huy. Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, vận tải có bước phát triển gồm 143 cơ sở sản xuất công nghiệp, 2 doanh nghiệp vận tải khách và 1 hợp tác xã với quy mô ngày càng phát triển, tạo việc làm và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động. Đáng ghi nhận hơn nữa là kết quả thu ngân sách tại địa bàn thông qua việc tổ chức Ngày hội thu thuế tập trung, đưa kết quả thu ngân sách đạt 108,3% dự toán năm.
Chăm sóc vườn hoa đường 17-10 phường VĩnhTrại – TP Lạng Sơn
Ảnh: Thúy Hường
Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, đầu tư. Về Giáo dục – Đào tạo, công tác dạy và học được tổ chức theo đúng kế hoạch, đội ngũ giáo viên tiếp tục được bồi dưỡng kiến thức về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu của chuẩn hóa. Cơ sở vật chất được bổ sung, nâng cấp, phục vụ tốt hơn cho công tác dạy và học. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số – gia đình và trẻ em được triển khai thường xuyên. Tốc độ gia tăng dân số tự nhiên duy trì ở mức 0,9% năm, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân thực hiện ngày càng tốt hơn. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn được triển khai, tổ chức; công tác dân tộc, tôn giáo, xoá đói giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục đẩy mạnh và đạt kết quả tốt với tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 88,33%, tăng 0,45% so với cùng kỳ. An ninh quốc phòng luôn đảm bảo và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng có bước phát triển mới, trong năm 2009, phường đã có 14/17 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.
Nói về vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trong năm qua, đồng chí Hoàng Văn Chuyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường nhận định: Có được kết quả như ngày hôm nay là do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn luôn đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã phát huy được vai trò tích cực của mình trong thực hiện chức trách và nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ phụ trách các chi bộ trực thuộc. Các chi bộ và đảng viên phát huy tính chiến đấu, tiên phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, khích lệ nhiệt huyết thi đua phát triển kinh tế của mỗi hộ gia đình.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ phường sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên và quần chúng nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tạo hành lang pháp lý tiện lợi cho người dân buôn bán, kinh doanh. Tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội, nhất là phát triển các ngành nghề, quan tâm chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp để khai thác hiệu quả nhất tiềm năng, thế mạnh phục vụ cho tiến trình phát triển bền vững của địa phương.

Diệu Hằng