Thứ năm,  25/07/2024

Thành phố sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

LSO-Với vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa của một tỉnh miền núi biên giới, Thành phố Lạng Sơn coi việc phát triển giáo dục (GD) là chìa khóa để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát triển nhanh và bền vững. Phương châm phát triển GD đại trà để nâng cao dân trí song song với xây dựng trường chất lượng cao đã được Đảng bộ, chính quyền thành phố kiên trì thực hiện trong nhiều năm. Sau 5 năm thực hiện công tác phổ cập THCS và xây dựng trường chuẩn quốc gia (QG) giai đoạn 2001-2005, thành phố đã có những điều kiện cần thiết tạo đà cho việc thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phổ cập GD, xây dựng trường học đạt chuẩn QG giai đoạn 2006-2010”.Thuận lợi cơ bản của Thành phố khi bước vào triển khai thực hiện Nghị quyết 04 là đã hoàn thành phổ cập THCS năm 2000 và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2005. Nhận thức của cấp ủy và chính quyền cơ sở về công tác GD&ĐT đã được nâng lên....

LSO-Với vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa của một tỉnh miền núi biên giới, Thành phố Lạng Sơn coi việc phát triển giáo dục (GD) là chìa khóa để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát triển nhanh và bền vững.
Phương châm phát triển GD đại trà để nâng cao dân trí song song với xây dựng trường chất lượng cao đã được Đảng bộ, chính quyền thành phố kiên trì thực hiện trong nhiều năm. Sau 5 năm thực hiện công tác phổ cập THCS và xây dựng trường chuẩn quốc gia (QG) giai đoạn 2001-2005, thành phố đã có những điều kiện cần thiết tạo đà cho việc thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phổ cập GD, xây dựng trường học đạt chuẩn QG giai đoạn 2006-2010”.
Thuận lợi cơ bản của Thành phố khi bước vào triển khai thực hiện Nghị quyết 04 là đã hoàn thành phổ cập THCS năm 2000 và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2005. Nhận thức của cấp ủy và chính quyền cơ sở về công tác GD&ĐT đã được nâng lên. Mặt khác, chất lượng hiệu quả GD ở 9 trường đạt chuẩn QG giai đoạn 2001-2005 đã có sức thuyết phục mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, từ đó công tác XHH thuận lợi hơn và mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Với vai trò tham mưu và là đơn vị trực tiếp thực hiện, Phòng GD thành phố một mặt tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố có kế hoạch thực hiện từng bước về quy hoạch, đầu tư cơ sở vật chất đối với từng nhà trường, chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh công tác XHH giáo dục; mặt khác bằng nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ GV và cán bộ QLGD, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng GD toàn diện để đáp ứng các tiêu chí của trường chuẩn QG.
Bằng sự đầu tư của thành phố
Trường THCS VĩnhTrại đã có dãy phòng học khang trang sạch đẹp
Trong điều kiện khó khăn về mặt bằng xây dựng các nhà trường, để đảm bảo số m2/ học sinh đúng, đủ theo quy định, thành phố đã chủ động trong quy hoạch và dùng ngân sách để sửa chữa, xây mới, mở rộng theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, đồng bộ và hiện đại hóa. Trong 5 năm qua, với gần 76 tỷ đồng đầu tư tại 15 trường, trong đó ngân sách của tỉnh là trên 34,5 tỷ, ngân sách của thành phố đã là gần 39,3 tỷ và sự đóng góp của phụ huynh là gần 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân và các tổ chức xã hội còn đóng góp cho các nhà trường 2014 ngày công, 1161 bồn hoa chậu cảnh, ghế đá các loại trị giá hàng tỷ đồng. Tính ra, ngân sách thành phố và huy động trong dân cho các nhà trường trong 5 năm bằng 1,2 lần ngân sách tỉnh đầu tư. Nhiều người dân đã tự nguyện hiến đất để mở mang trường học, trong đó có người đã 2 lần hiến đất như gia đình ông Hà Văn Quý, thôn Quán Hồ (Hoàng Đồng). Bằng sự phối hợp đồng bộ giữa nhà nước, nhân dân và các tổ chức xã hội trong việc tạo dựng CSVC và sự nỗ lực của các nhà trường trong việc nâng cao chất lượng, đến nay, thành phố đã có 15 trường đạt chuẩn QG, trong đó có 3 trường MN, 7 trường tiểu học và 5 trường THCS.
Hoạt động của các trường chuẩn QG đã tạo “cú hích” mạnh mẽ để nâng cao chất lượng GD ở những trường còn lại, tạo điều kiện cho thành phố duy trì chuẩn phổ cập GD các cấp một cách bền vững và nâng cao chất lượng chuẩn.
Kết quả của thành phố chứng tỏ Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được thực hiện một cách tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhận thức của một bộ phận cán bộ giáo viên và nhân dân còn chưa sâu sắc; chỉ nặng về xây dựng cơ sở vật chất, mà chưa quan tâm thỏa đáng đến chất lượng đội ngũ, chất lượng GD và công tác xã hội hóa; tư tưởng trông chờ vào nhà nước vẫn còn khá phổ biến. Trừ các trường trên địa bàn các phường và trung tâm một số xã, cơ sở vật chất của nhiều phân trường còn khó khăn; phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” chưa được đẩy mạnh.
Hiện tại tỷ lệ trường đạt chuẩn QG còn thấp so với kế hoạch đề ra và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của một thành phố giữ vị trí “đầu tàu” trong phát triển KTXH toàn tỉnh. Vấn đề là từ “điểm” nhân ra diện rộng trong toàn ngành GD, tạo điều kiện cho công tác phổ cập giáo dục Mầm non, phổ cập THPT và xây dựng trường chuẩn QG trong những năm tới.

Minh Hồng