Thứ năm,  25/07/2024

Khai mạc Triển lãm chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và trưởng thành

LSO-Ngày 1/2/2010, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, Sở VH,TT&DL Lạng Sơn đã tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và trưởng thành (03/02/1930 – 03/02/2010), nhằm phục vụ, giới thiệu với cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh và khách tham quan những hình ảnh tiêu biểu về hoạt động của Đảng ta trong suốt 80 năm xây dựng và trưởng thành; đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại. Văn nghệ chào mừng khai mạc triển lãmTới dự và cắt băng khai mạc triển lãm có đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại biểu các sở, ban, ngành của tỉnh…Triển lãm ảnh lần này gồm 3 phần. Phần I - Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với các nội dung như bối cảnh Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930),...

LSO-Ngày 1/2/2010, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, Sở VH,TT&DL Lạng Sơn đã tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và trưởng thành (03/02/1930 – 03/02/2010), nhằm phục vụ, giới thiệu với cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh và khách tham quan những hình ảnh tiêu biểu về hoạt động của Đảng ta trong suốt 80 năm xây dựng và trưởng thành; đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại.
Văn nghệ chào mừng khai mạc triển lãm
Tới dự và cắt băng khai mạc triển lãm có đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại biểu các sở, ban, ngành của tỉnh…
Triển lãm ảnh lần này gồm 3 phần. Phần I – Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với các nội dung như bối cảnh Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930), các kỳ Đại hội Đảng và các đồng chí Tổng Bí thư; Phần II – Những kỳ tích của nhân dân Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1930 đến nay với các nội dung như Cách mạng Tháng 8 năm 1945 và nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, thắng lợi của cuộc kháng chiến bảo vệ nền Độc lập dân tộc, thống nhất đất nước (1946 – 1975), công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo (từ 1986 đến nay); Phần III – Thành tựu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới.
Cắt băng khai mạc triển lãm
Thông qua hoạt động triển lãm sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về chủ nghĩa yêu nước và truyền thống cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, từ đó tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cùng nhau đoàn kết tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ra sức thi đua lao động, sản xuất, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đất nước.
Triển lãm tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh sẽ mở cửa từ ngày 1/2/2010 đến 15/3/2010.
Đ/c Trương Hùng Anh cùng các đại biểu xem triển lãm

Đ/c Trương Hùng Anh viết cảm tưởng.

Hoàng Thịnh