Thứ sáu,  19/07/2024

Lộc Bình: Huy động gần 5 vạn ngày công làm giao thông, thủy lợi

LSO-Là một trong những huyện phát động ra quân đầu xuân sớm nhất trong toàn tỉnh, từ ngày 15/1 đến nay, khối lượng thực hiện làm đường giao thông, thủy lợi trên địa bàn huyện Lộc Bình đã vượt kế hoạch đề ra với tổng số công huy động là gần 50.000 ngày công. Bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại xã Hữu Khánh, huyện Lộc BìnhTrong đó tổng số ngày công huy động làm đường giao thông là 36.900 công, vượt 15,5% kế hoạch, qua đó sửa chữa được trên 520 km đường; lắp đặt 452 m cống; mở mới và bê tông hóa được gần 6km đường giao thông nông thôn; tổng số xi măng đã cấp là 451 tấn. Về thủy lợi, huyện đã cấp 159,6 tấn xi măng, huy động 10.932 ngày công, nạo vét trên 111 km kênh mương; xây lát, kè thực hiện được...

LSO-Là một trong những huyện phát động ra quân đầu xuân sớm nhất trong toàn tỉnh, từ ngày 15/1 đến nay, khối lượng thực hiện làm đường giao thông, thủy lợi trên địa bàn huyện Lộc Bình đã vượt kế hoạch đề ra với tổng số công huy động là gần 50.000 ngày công.
Bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình
Trong đó tổng số ngày công huy động làm đường giao thông là 36.900 công, vượt 15,5% kế hoạch, qua đó sửa chữa được trên 520 km đường; lắp đặt 452 m cống; mở mới và bê tông hóa được gần 6km đường giao thông nông thôn; tổng số xi măng đã cấp là 451 tấn. Về thủy lợi, huyện đã cấp 159,6 tấn xi măng, huy động 10.932 ngày công, nạo vét trên 111 km kênh mương; xây lát, kè thực hiện được 533m3.

Lê Minh