Chủ nhật,  21/07/2024

BHXH Lạng Sơn góp phần đảm bảo an sinh xã hội

LSO-Năm 2009, khủng hoảng kinh tế thế giới đã có nhiều tác động đến đời sống của nhân dân, nhất là các đối tượng làm công, ăn lương, đối tượng nghỉ hưu, hoặc các đối tượng gặp rủi ro… thì chính hoạt động của cơ quan BHXH đã góp phần cùng nhà nước đảm bảo an sinh xã hội.Tập trung khai thác các nguồn thuNăm 2009, tổng thu các loại BHXH và BHYT đã đạt mức trên 270 tỷ đồng, bằng 109,7% kế hoạch đề ra và vượt 4,9% so với năm 2008. Tất cả các huyện, thành phố đều thu vượt kế hoạch, cao nhất là Cao Lộc đạt 122,34% kế hoạch. Điều đáng chú ý là công tác thu BHXH và BHYT tự nguyện đã có nhiều tiến bộ với tổng thu gần 16 tỷ đồng. Là năm đầu tiên triển khai loại hình BH thất nghiệp, nhưng cơ quan BHXH tỉnh đã thực hiện nhanh và đã có tổng thu hơn 9 tỷ đồng. Với trách nhiệm cao với người lao động, các cơ quan BHXH đã tập trung rà soát các đơn vị sử dụng lao động, đẩy mạnh khai thác mở rộng nguồn thu. Mặt...

LSO-Năm 2009, khủng hoảng kinh tế thế giới đã có nhiều tác động đến đời sống của nhân dân, nhất là các đối tượng làm công, ăn lương, đối tượng nghỉ hưu, hoặc các đối tượng gặp rủi ro… thì chính hoạt động của cơ quan BHXH đã góp phần cùng nhà nước đảm bảo an sinh xã hội.
Tập trung khai thác các nguồn thu
Năm 2009, tổng thu các loại BHXH và BHYT đã đạt mức trên 270 tỷ đồng, bằng 109,7% kế hoạch đề ra và vượt 4,9% so với năm 2008. Tất cả các huyện, thành phố đều thu vượt kế hoạch, cao nhất là Cao Lộc đạt 122,34% kế hoạch. Điều đáng chú ý là công tác thu BHXH và BHYT tự nguyện đã có nhiều tiến bộ với tổng thu gần 16 tỷ đồng. Là năm đầu tiên triển khai loại hình BH thất nghiệp, nhưng cơ quan BHXH tỉnh đã thực hiện nhanh và đã có tổng thu hơn 9 tỷ đồng.
Với trách nhiệm cao với người lao động, các cơ quan BHXH đã tập trung rà soát các đơn vị sử dụng lao động, đẩy mạnh khai thác mở rộng nguồn thu. Mặt khác, tuy sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, song do công tác tuyên truyền vận động các DN tuân thủ các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội được thực hiện thường xuyên, nên trong năm, đã có thêm 1400 đối tượng người lao động tham gia BHXH bắt buộc. Tình trạng người sử dụng lao động viện nhiều lý do để trốn tránh trách nhiệm đóng BHXH và BHYT cho người lao động đã được giảm bớt.
Tuy năm 2009 đã có thêm 280 đối tượng tham gia loại hình BHXH tự nguyện, tăng hơn năm 2008 là 117 người; song nhìn chung số lượng người tham gia còn thấp. Số người tham gia chỉ nằm trong nhóm tự nguyện “nộp bù” cho đủ 20 năm để hưởng chế độ hưu trí.
Linh hoạt trong phương thức chi trả
Hiện nay BHXH Lạng Sơn vẫn duy trì 3 phương thức chi trả. Đó là các phương thức cán bộ BHXH thực hiện chi trả trực tiếp; chi trả gián tiếp thông qua các đại lý và chi trả qua thẻ ATM cho các đối tượng hưu trí và hưởng các loại trợ cấp thường xuyên khác. Đối với các đối tượng được hưởng trợ cấp ngắn hạn như tai nạn lao động, ốm đau, thai sản…các đơn vị sử dụng lao động dùng phần trích 2% do BHXH để lại thanh toán kịp thời cho người lao động.
Nhập dữ liệu sổ BHXH vào phần mềm quản lý
Ảnh: Ngọc Ánh
Với các phương thức chi trả như trên, hằng tháng, trên 2,2 vạn đối tượng được hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH thường xuyên và hơn 1 vạn lượt lao động được hưởng trợ cấp ngắn hạn mỗi năm được lĩnh đủ, kịp thời, đúng chế độ. Năm 2009, BHXH Lạng Sơn đã chi trả trên 646 tỷ đồng, tăng 208 tỷ đồng so với năm 2008 một cách an toàn và kịp thời cho các đối tượng được hưởng.
Trong công tác BHYT, do sự phối hợp với ngành y tế và các cơ sở KCB đã tốt hơn, công tác giám định được thực hiện chặt chẽ, nên tuy số bội chi vẫn còn khá lớn, song nguy cơ “ vỡ quỹ” đang dần được loại trừ.
Là một bộ phận quan trọng của chính sách xã hội, với mục đích là đảm bảo sự thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp rủi ro, bệnh tật hoặc tuổi già; chính sự hoạt động tích cực, đều đặn và mềm dẻo của cơ quan BHXH đã đảm bảo an toàn đời sống cho các đối tượng và gia đình họ, góp phần rất quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định xã hội trong giai đoạn khó khăn của đất nước và địa phương.
Bước vào năm 2010, việc mở rộng đối tượng tham gia, chi trả đúng chế độ và kịp thời…là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của BHXH. Bên cạnh đó, khi một số luật và quy định đi vào cuộc sống như Luật BHYT, triển khai bảo hiểm thất nghiệp…nhiệm vụ của cơ quan BHXH càng nặng nề hơn. Phương thức chi trả cũng là vấn đề được nhiều người thuộc đối tượng hưởng chế độ quan tâm. Khi hệ thống ATM chưa thật sự phổ biến và hay xảy ra “ trục trặc”, thì phương thức chi trả trực tiếp luôn là mong muốn của những người được hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp BHXH thường xuyên. Nên chăng, ngành BHXH cần tiếp thu nguyện vọng của các đối tượng để có phương thức chi trả nhanh gọn thuận tiện và an toàn.

Trần Kim