Thứ sáu,  12/07/2024

Hội nghị giao ban Văn hóa – Văn nghệ và Giáo dục – Đào tạo năm 2009 khu vực miền núi phía Bắc tại Lạng Sơn

LSO-Ngày 4/2/2010, tại hội trường Khách sạn Hoa Sim (TP Lạng Sơn), Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban Văn hóa – Văn nghệ và Giáo dục – Đào tạo năm 2009 khu vực miền núi phía Bắc. Dự hội nghị có đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Toàn cảnh hội nghịThay mặt cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng chí Hứa Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã phát biểu chào mừng hội nghị; đồng thời, giới thiệu với các vị đại biểu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của tỉnh Lạng Sơn. Tiếp đó, hội nghị đã nghe các báo cáo về tình hình Văn hóa – Văn nghệ (VHVN) năm 2009 khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc với các nội dung như: một số kết quả về VHVN, một số vấn đề cần lưu ý, về định hướng, chỉ đạo các hoạt động VHVN năm 2010; nghe báo cáo đánh giá công tác Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) khu vực miền núi...

LSO-Ngày 4/2/2010, tại hội trường Khách sạn Hoa Sim (TP Lạng Sơn), Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban Văn hóa – Văn nghệ và Giáo dục – Đào tạo năm 2009 khu vực miền núi phía Bắc. Dự hội nghị có đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.
Toàn cảnh hội nghị
Thay mặt cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng chí Hứa Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã phát biểu chào mừng hội nghị; đồng thời, giới thiệu với các vị đại biểu khái quát về tình hình phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của tỉnh Lạng Sơn. Tiếp đó, hội nghị đã nghe các báo cáo về tình hình Văn hóa – Văn nghệ (VHVN) năm 2009 khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc với các nội dung như: một số kết quả về VHVN, một số vấn đề cần lưu ý, về định hướng, chỉ đạo các hoạt động VHVN năm 2010; nghe báo cáo đánh giá công tác Giáo dục – Đào tạo (GDĐT) khu vực miền núi phía Bắc năm 2009; Kết quả thực hiện Nghị quyết 23 – NQ/TW và triển khai Chỉ thị 30 – CT/TW về Đại hội các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương năm 2009 – 2010. Ngoài ra, hội nghị còn nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội báo cáo công việc hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận và nghe phản ánh tình hình VHVN và GDĐT của các đơn vị. Đã có nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực được phát biểu tại hội nghị để công tác VHVN và GDĐT trong thời gian tới đạt nhiều kết quả hơn nữa.
Văn nghệ chào mừng hội nghị
Hội nghị giao ban VHVN và GDĐT là hội nghị có ý nghĩa hết sức sâu sắc. Phát biểu kết luận, đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã phân tích và nhấn mạnh những nội dung quan trọng để công tác VHVN, GDĐT trong thời gian tới tiếp tục đạt được những kết quả tốt đẹp hơn nữa, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và đất nước. Đó là, cần phải nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn ý nghĩa, giá trị, đặc điểm của năm 2010. Vì trong năm 2010 dày đặc các sự kiện, ngày lễ lớn. Do đó, cần nâng cao chất lượng tổ chức và quản lý các lễ hội, trong đó cần quan tâm đến việc đề cao tính tư tưởng của lễ hội, chú trọng giá trị văn hóa, lễ hội do nhân dân sáng tạo nên thì phải làm thế nào thu hút được nhân dân tham gia, đề cao hơn vai trò của lực lượng văn nghệ sỹ, quản lý văn hóa ở các địa phương, cơ sở. Tiếp tục đưa Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu. Đối với việc tổ chức Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, công tác tuyên truyền không chỉ của riêng Hà Nội mà các tỉnh miền núi cần nâng cao trách nhiệm tuyên truyền cho đông đảo nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên về Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, khơi dậy niềm tự hào của dân tộc, đất nước. Trong năm, quan tâm tổ chức tốt các đại hội Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và Đại hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Đối với vấn đề văn hóa học đường, phải nhận thức rõ, xây dựng văn hóa học đường phải là trách nhiệm của toàn xã hội…
Theo chương trình hội nghị, ngày 5/2/2010, các đại biểu đi tham quan di tích Chùa Tam Thanh và chợ Cửa khẩu Tân Thanh.

Hoàng Thịnh