Chủ nhật,  21/07/2024

Chương trình 135 những công trình của lòng dân

LSO-Đến hết năm 2009, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn còn 61 xã đặc biệt khó khăn và 47 thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã vùng 2 của 11 huyện, thành phố được thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn 2 của Chính phủ. Là một tỉnh miền núi, biên giới, cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông nông thôn và hệ thống điện sinh hoạt… còn nghèo nàn, thiếu thốn. Chương trình 135 giai đoạn 2 được trung ương phân bổ vốn cho tỉnh được triển khai trên địa bàn Lạng Sơn đã tạo thêm nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn từng bước cải thiện cơ sở hạ tầng một cách rõ nét. Với phương thức chỉ đạo linh hoạt, thực hiện lồng ghép các dự án thuộc chương trình 135 giai đoạn 2 trong năm 2009 đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi biên giới của tỉnh ngày càng phát triển. Cô và trò Trường THCS Đồng Giáp Ảnh: MVHTổng vốn đầu tư theo kế hoạch cho 4 hợp phần thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2 năm 2009 trên địa bàn tỉnh là trên 90...

LSO-Đến hết năm 2009, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn còn 61 xã đặc biệt khó khăn và 47 thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã vùng 2 của 11 huyện, thành phố được thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn 2 của Chính phủ.
Là một tỉnh miền núi, biên giới, cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông nông thôn và hệ thống điện sinh hoạt… còn nghèo nàn, thiếu thốn. Chương trình 135 giai đoạn 2 được trung ương phân bổ vốn cho tỉnh được triển khai trên địa bàn Lạng Sơn đã tạo thêm nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn từng bước cải thiện cơ sở hạ tầng một cách rõ nét. Với phương thức chỉ đạo linh hoạt, thực hiện lồng ghép các dự án thuộc chương trình 135 giai đoạn 2 trong năm 2009 đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi biên giới của tỉnh ngày càng phát triển.
Cô và trò Trường THCS Đồng Giáp
Ảnh: MVH
Tổng vốn đầu tư theo kế hoạch cho 4 hợp phần thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2 năm 2009 trên địa bàn tỉnh là trên 90 tỷ đồng. Trong đó, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 14 tỷ đồng, dự án đào tạo bồi dưỡng cán bộ xã, thôn cộng đồng 6,2 tỷ đồng, dự án hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý là 13,4 tỷ đồng. Riêng đối với hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng các xã thuộc Chương trình 135 và thôn đặc biệt khó khăn là trên 55 tỷ đồng, đầu tư xây dựng cho 155 công trình gồm công trình thanh toán nợ, công trình chuyển tiếp và xây dựng mới. Riêng các công trình xây dựng mới là 100 công trình, trong đó có tới 55 công trình giao thông nông thôn, 9 công trình điện sinh hoạt còn lại là các công trình trường học, thuỷ lợi, nước sinh hoạt. Đến hết năm 2009 các công trình đều hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch, dự kiến đến hết tháng 1 năm 2010, UBND các huyện và các xã được giao chủ đầu tư sẽ hoàn thành công tác quyết toán công trình theo đúng quy định. Trao đổi với chúng tôi, ông Lý Văn Thình, Chủ tịch UBND xã Quang Trung, huyện Bình Gia cho biết: xã Quang Trung là một trong các xã mà hệ thống giao thông đặc biệt khó khăn điều này đã gây khó khăn do công tác xoá đói giảm nghèo hàng năm của xã. Tuy nhiên, từ khi xã được thụ hưởng Chương trình 135, nhất là triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2, hệ thống giao thông từ trung tâm xã tới các thôn bản đã được cải thiện đáng kể, có đường, bà con mừng nắm và những công trình giao thông đó đã thực sự là những công trình hợp lòng dân của xã nghèo Quang Trung này. Đối với một xã đặc biệt khó khăn, giao thông đi lại khó khăn thì một công trình hạ tầng kỹ thuật đường, điện sinh hoạt đầu tư cho 1 xã ở mức trên dưới 1 tỷ đồng là không lớn nhưng nó lại rất có ý nghĩa đối với nhiều xã đặc biệt khó khăn trong điều kiện hiện nay. Chúng tôi tới xã biên giới Tam Gia của huyện Lộc Bình vào những ngày cuối năm vào thôn Khòn Chè khi công trình cấp điện sinh hoạt, sử dụng nguồn vốn 135 để xây dựng đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Không khí thôn bản khi có điện sinh hoạt đã phá vỡ sự yên tĩnh từ bao đời nay trên mảnh đất biên giới này, nhờ có điện các thiết bị nghe nhìn hiện đại ngày càng tăng đời sống tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Đồng chí Hiền công tác tại Phòng Dân tộc tôn giáo của huyện Lộc Bình cho biết: thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2 trên địa bàn, việc thực hiện lồng ghép các chương trình là rất cần thiết bởi có như vậy hiệu quả đầu tư mới cao, công trình điện Khòn Chè xã Tam Gia là một trong nhiều công trình được thực hiện theo cơ chế đó và hiệu quả đã rất rõ nét, tạo được sự tin tưởng của bà con các thôn bản được thụ hưởng.
Có dịp thâm nhập cơ sở tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh mới thấy ý nghĩa khi thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2. Các công trình đã thực sự phát huy hiệu quả kinh tế xã hội, bởi những công trình giao thông, cấp điện, cấp nước sinh hoạt hay xây dựng nhà văn hoá cộng đồng đó là các công trình công cộng quan trọng giúp người dân khu vực các xã đặc biệt khó khăn từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Công Quân