Chủ nhật,  21/07/2024

Sơ kết dự án nâng cao năng lực và hỗ trợ trẻ OVC

LSO-Sáng ngày 5/2/2010, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện dự án “Nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ trẻ mồ côi và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS” năm 2009.Năm qua, các kế hoạch dự án đề ra cơ bản thực hiện được. Trong đó, đã tổ chức được các sự kiện “mùa hè cho em”, “vui cùng trung thu” cho trẻ OVC tạo được không khí vui tươi, lành mạnh, khơi dậy tinh thần tự tin, xóa bỏ mặc cảm phân biệt, kỳ thị. Ngoài ra, dự án còn có các hoạt động như: hỗ trợ học tập cho 100 trẻ; xe đạp cho 50 trẻ; hỗ trợ dinh dưỡng hàng tháng cho 120 trẻ; hỗ trợ vay vốn cho 20 hộ gia đình khó khăn; trang thiết bị cho Câu lạc bộ OVC và Câu lạc bộ tình nguyện viên; thành lập đội văn nghệ Măng non phục vụ công tác tuyên truyền về vấn đề bảo vệ và chăm sóc trẻ em khỏi đại dịch HIV/AIDS; tập huấn truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, tình nguyện viên,...

LSO-Sáng ngày 5/2/2010, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện dự án “Nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ trẻ mồ côi và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS” năm 2009.
Năm qua, các kế hoạch dự án đề ra cơ bản thực hiện được. Trong đó, đã tổ chức được các sự kiện “mùa hè cho em”, “vui cùng trung thu” cho trẻ OVC tạo được không khí vui tươi, lành mạnh, khơi dậy tinh thần tự tin, xóa bỏ mặc cảm phân biệt, kỳ thị. Ngoài ra, dự án còn có các hoạt động như: hỗ trợ học tập cho 100 trẻ; xe đạp cho 50 trẻ; hỗ trợ dinh dưỡng hàng tháng cho 120 trẻ; hỗ trợ vay vốn cho 20 hộ gia đình khó khăn; trang thiết bị cho Câu lạc bộ OVC và Câu lạc bộ tình nguyện viên; thành lập đội văn nghệ Măng non phục vụ công tác tuyên truyền về vấn đề bảo vệ và chăm sóc trẻ em khỏi đại dịch HIV/AIDS; tập huấn truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, tình nguyện viên, người chăm sóc trẻ; hỗ trợ tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Thông qua sự hỗ trợ của dự án đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, tránh phân biệt đối xử với những trẻ có H, tạo ra sân chơi sáng tạo, bổ ích cho các em; động viên, giúp đỡ, định hướng giải pháp để các gia đình giảm bớt một phần khó khăn về kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Trong thời gian tới, tổ chức “bánh mỳ cho thế giới” vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ dinh dưỡng cho 120 trẻ; đề nghị hỗ trợ học tập và tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích cho trẻ OVC trên địa bàn 5 huyện, thành phố thuộc dự án.

Thanh Hòa