Chủ nhật,  21/07/2024

Bảo hiểm xã hội Lạng Sơn: Góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội trên địa bàn

LSO-LTS: Ngày 16/02/1995, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/CP về việc thành lập BHXH Việt Nam giúp Chính phủ chỉ đạo công tác quản lý quỹ BHXH và thực hiện các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật. Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, hệ thống BHXH đã ngày càng phát triển và góp phần quan trọng vào việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội. Nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam, cộng tác viên (CTV) Báo Lạng Sơn đã có cuộc phỏng vấn bà Vi Thị Oanh – Giám đốc BHXH tỉnh.CTV: Thưa bà Vi Thị Oanh, BHXH là chính sách xã hội rất quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, bà có thể cho biết một vài nét khái quát về sự ra đời của chính sách BHXH ở nước ta?Bà Vi Thị Oanh: Ngay sau nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa non trẻ được thành lập (tháng 9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký một loạt sắc lệnh quy định chế độ hưu trí; ốm đau, thai sản, tai nạn lao động cho cán bộ, công...

LSO-LTS: Ngày 16/02/1995, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/CP về việc thành lập BHXH Việt Nam giúp Chính phủ chỉ đạo công tác quản lý quỹ BHXH và thực hiện các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật. Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, hệ thống BHXH đã ngày càng phát triển và góp phần quan trọng vào việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội. Nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam, cộng tác viên (CTV) Báo Lạng Sơn đã có cuộc phỏng vấn bà Vi Thị Oanh – Giám đốc BHXH tỉnh.
CTV: Thưa bà Vi Thị Oanh, BHXH là chính sách xã hội rất quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, bà có thể cho biết một vài nét khái quát về sự ra đời của chính sách BHXH ở nước ta?
Bà Vi Thị Oanh: Ngay sau nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa non trẻ được thành lập (tháng 9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký một loạt sắc lệnh quy định chế độ hưu trí; ốm đau, thai sản, tai nạn lao động cho cán bộ, công nhân viên chức. Đây là những cơ sở quan trọng cho việc hình thành và phát triển hệ thống chính sách BHXH ở nước ta sau này và thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta đối với việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội mà trụ cột là chính sách BHXH. Sau khi hoà bình được lập lại ở miền Bắc, Chính phủ đã ban hành Nghị định 218/CP ngày 27/12/1961 quy định Điều lệ tạm thời về chế độ BHXH đối với cán bộ, viên chức nhà nước. Hơn 30 năm, các chế độ, chính sách BHXH quy định tại Nghị định 218/CP đã được bổ sung, sửa đổi một số nội dung để đáp ứng nhu cầu của cán bộ công chức, viên chức (CBCC, VC) thể hiện tính ưu việt của Nhà nước ta trong thời kỳ vừa phải đấu tranh giải phóng miền Nam, vừa phải xây dựng đất nước.
Lắp ráp hoàn thiện sản phẩm máy bơm nước ở Công ty TNHH Bảo Long
Ảnh: Thanh Sơn
Trước yêu cầu cấp thiết cần phải đổi mới các chế độ, chính sách và phương thức quản lý BHXH cho phù hợp với sự đổi mới của đất nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/CP ngày 26/01/1995, Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 ban hành Điều lệ BHXH áp dụng đối với CBCC, VC, người lao động ở các thành phần kinh tế và lực lượng vũ trang. Về cơ bản, các chính sách BHXH đã được cải cách một bước, đáp ứng nguyện vọng của người lao động và chủ sử dụng lao động. Quỹ BHXH được hình thành độc lập với ngân sách nhà nước từ 3 nguồn: Sự đóng góp của chủ sử dụng lao động, người lao động và sự hỗ trợ của Nhà nước. Cùng với việc cải cách chính sách BHXH, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/CP ngày 16/02/1995 về việc thành lập BHXH Việt Nam để giúp Chính phủ chỉ đạo công tác quản lý quỹ BHXH và thực hiện các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật. Sự ra đời của BHXH Việt Nam chính là sự đổi mới cơ chế quản lý BHXH từ phân tán hành chính bao cấp sang cơ chế tập trung thống nhất, đồng thời xác lập mối quan hệ trực tiếp giữa cơ quan BHXH với người tham gia BHXH và giúp cho việc thu BHXH, chi trả các chế độ BHXH cho người lao động được thuận lợi và đạt hiệu quả cao. Từ đó, ngày 16/02 hàng năm được coi là ngày truyền thống của ngành BHXH Việt Nam.
CTV: Nằm trong hệ thống BHXH Việt Nam, những năm qua BHXH tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Xin bà cho biết về những kết quả mà BHXH Lạng Sơn đã đạt được trong 15 năm qua?
Bà Vi Thị Oanh: Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt và đạt được một số kết quả quan trọng.
Bộ máy tổ chức cán bộ của ngành được củng cố, hoàn thiện với đội ngũ cán bộ có tri thức, phẩm chất nghề nghiệp. Nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý và tổ chức thực hiện ngày càng nâng cao, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao đó là tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, BHYT và quản lý quỹ BHXH trên địa bàn tỉnh. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng đến các thành phần kinh tế và tầng lớp nhân dân với số thu BHXH, BHYT tăng dần qua từng năm. Nếu ngày đầu thành lập (1995) mới có gần 19.000 lao động của 310 đơn vị tham gia BHXH với số tiền thu gần 6,1 tỷ đồng, không có doanh nghiệp ngoài quốc doanh tham gia BHXH thì đến 31/12/2009 đã có 1.850 đơn vị với trên 261.000 lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, trong đó gần 220 ngàn người chỉ tham gia BHYT, hơn 41 ngàn người cùng tham gia BHXH, BHYT, tăng gấp hơn 2 lần số người tham gia BHXH năm 1995; có 338 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hợp tác xã, cơ sở giáo dục ngoài công lập, hộ kinh doanh cá thể với gần 4.500 lao động tham gia BHXH. Năm 2003, khi chuyển giao BHYT sang BHXH tỉnh có gần 39 ngàn học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đến năm 2009 có trên 62 ngàn người tham gia, tăng trên 23 ngàn người. Đối tượng tham gia được BHYT tự nguyện được mở rộng đến hộ gia đình, cán bộ dân số-gia đình-trẻ em không chuyên trách cấp xã, phường.BHXH luôn đảm bảo chi trả đúng kỳ, đủ số, an toàn nguồn quỹ và thuận lợi cho hơn 2 vạn đối tượng hưởng trợ cấp BHXH thường xuyên, hàng trăm ngàn lượt người hưởng chế độ ngắn hạn (ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ) và khám chữa bệnh BHYT với tổng số tiền chi trả trên 2.690 tỷ đồng. Riêng trong năm 2009, toàn ngành chi trả an toàn trên 646 tỷ đồng, gấp gần 10 lần số chi năm 1996. Thực hiện tốt chương trình cải cách thủ tục hành chính trong xét duyệt hồ sơ hưởng BHXH theo hướng “một cửa”; khai thác và sử dụng có hiệu quả các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý đối tượng, cấp thẻ BHYT và đang từng bước hoàn thiện phần mềm ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thu. Nhờ đó những năm gần đây BHXH tỉnh đã điều chỉnh và chi trả trợ cấp BHXH kịp thời ngay sau khi Chính phủ ban hành các chính sách mới về điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH, điều chỉnh phụ cấp khu vực. Thực hiện tốt việc đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT như tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, tuyên truyền trực tiếp tại các đơn vị sử dụng lao động, trường học, thôn bản, các hội nghị, các lớp tập huấn; tuyên truyền qua phát hành tài liệu, tờ rơi… Từ đó đã tạo ra sự đồng thuận của các cơ quan ban, ngành, nâng cao nhận thức của người lao động và nhân dân trong quá trình đưa các chính sách, chế độ BHXH của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.
CTV: Định hướng phát triển của BHXH tỉnh trong thời gian tới như thế nào, thưa bà?
Bà Vi Thị Oanh: Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong 15 năm xây dựng và phát triển, thời gian tới, tập thể CBCC, VC ngành BHXH Lạng Sơn sẽ nỗ lực hơn nữa phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu: Tích cực, chủ động, nâng cao năng lực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương. Phối hợp với các ngành chức năng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT. Mở rộng các đối tượng tham gia các loại hình BHXH, BHYT theo quy định của Luật BHXH, BHYT; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính mà trọng tâm là thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông giữa Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh và BHXH huyện, thành phố. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng, chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
CTV: Cảm ơn bà!

N.A