Thứ năm,  25/07/2024

LĐLĐ thành phố: Thực hiện tốt các nội dung hoạt động

LSO-Nhằm nâng cao nhận thức cho CNVC-LĐ, trong thời gian qua LĐLĐ thành phố Lạng Sơn đã coi trọng công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Các phong trào thi đua trong CNVC-LĐ như: Phong trào thi đua năng xuất chất lượng hiệu quả và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thực hành tiết kiệm, phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt“ “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực“, được các CĐCS triển khai sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ. Phong trào lao động sản xuất, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được thực hiện tốt, các giống mới đã được đưa vào gieo trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia chương trình xoá đói giảm nghèo, góp phần tăng trưởng GDP 14,85% so với năm 2008, trong đó thương mại - dịch vụ tăng 15,74%, công...

LSO-Nhằm nâng cao nhận thức cho CNVC-LĐ, trong thời gian qua LĐLĐ thành phố Lạng Sơn đã coi trọng công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước.
Các phong trào thi đua trong CNVC-LĐ như: Phong trào thi đua năng xuất chất lượng hiệu quả và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thực hành tiết kiệm, phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt“ “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực“, được các CĐCS triển khai sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ. Phong trào lao động sản xuất, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được thực hiện tốt, các giống mới đã được đưa vào gieo trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia chương trình xoá đói giảm nghèo, góp phần tăng trưởng GDP 14,85% so với năm 2008, trong đó thương mại – dịch vụ tăng 15,74%, công nghiệp – xây dựng tăng 13%, nông lâm nghiệp tăng 2,68%.
CNVC-LĐ Công ty TNHH dịch vụ, thương mại Hùng Vương
đang sản xuất linh kiện xe máy
Đối với nội dung công đoàn chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ được quan tâm; hàng năm LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo các CĐCS, tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức đối với khối hành chính sự nghiệp, đại hội CNVC đối với công ty cổ phần, hội nghị người lao động ở các đơn vị ngoài nhà nước, ký thoả ước lao động tập thể, hợp đồng lao động cá nhân, thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ, BHXH, BHYT cho người lao động, xét nâng bậc lương cho đoàn viên, CNVC-LĐ đúng thời gian quy định. Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, điển hình có CĐCS khối giáo dục, Thành uỷ, HĐND, UBND, khối Dân vận, Công ty cổ phần cấp thoát nước, Công ty cổ phần in Lạng Sơn…trị giá 120 triệu đồng. Thực hiện tốt công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, nếp sống văn hoá của cơ quan, đơn vị, động viên CNVC-LĐ tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Bên cạnh đó các cấp công đoàn còn thường xuyên tổ chức các phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT để nâng cao đời sống tinh thần cho CNVC-LĐ. Năm 2009 LĐLĐ thành phố đã tổ chức thành công Liên hoan văn nghệ quần chúng CNVC-LĐ thu hút hơn 300 diễn viên của 33 công đoàn cơ sở tham gia. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp xây dựng các loại quỹ như: Quỹ vì người nghèo, Hỗ trợ nông dân, Quỹ tình thương.
Công tác phát triển đoàn viên công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn và nghiệp đoàn vững mạnh được chú trọng; năm 2009 LĐLĐ thành phố đã tiến hành khảo sát được 91 đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước, vận động tham gia xây dựng tổ chức công đoàn, đã phát triển thêm 10 công đoàn cơ sở, vượt 167% kế hoạch, kết nạp được 250 đoàn viên mới, nâng tổng số lên 3.251 đoàn viên công đoàn, có 77/87 CĐCS đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới LĐLĐ thành phố chỉ đạo các CĐCS đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ học tập và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quôc lần thứ XI. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng kế hoạch chỉ đạo 100% CĐCS đại hội nhiệm kỳ 2010-2012 đảm bảo chất lượng, hiệu quả đúng thời gian, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo. Tiếp tục khảo sát nắm tình hình các doanh nghiệp ngoài nhà nước, vận động các doanh nghiệp phát triển đoàn viên, chỉ đạo các CĐCS giúp đỡ giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, quan tâm chú trọng tới đoàn viên là công nhân. Vận động CNVC-LĐ tích cực thực hiện xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC-LĐ.

La Nam