Thứ năm,  25/07/2024

Triển khai BHXH tự nguyện còn nhiều khó khăn

LSO-Ngày 01/01/2008, chính sách BHXH tự nguyện có hiệu lực thi hành đã mở ra cơ hội được tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH của Đảng và Nhà nước cho người lao động trong mọi thành phần kinh tế. Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai thực hiện, đến nay toàn tỉnh mới có 229 người tham gia BHXH tự nguyện, còn quá thấp so với tiềm năng. Việc triển khai thực hiện BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn.Là một trong những đơn vị có kết quả khai thác, mở rộng BHXH tự nguyện đạt thấp, ông Trịnh Xuân Đông-Phó Giám đốc BHXH huyện Cao Lộc cho biết: Trong 2 năm qua, BHXH huyện Cao Lộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện đến nhân dân. Cùng với việc tuyên truyền trực tiếp tại các thôn bản, khối phố; tuyên truyền lồng ghép về chính sách BHXH tự nguyện trong các hội nghị của các ngành; BHXH huyện đã dán “Những điều cần biết về BHXH tự nguyện” tại trụ sở UBND các xã, thị trấn; phát hành tờ rơi tuyên truyền, cung...

LSO-Ngày 01/01/2008, chính sách BHXH tự nguyện có hiệu lực thi hành đã mở ra cơ hội được tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH của Đảng và Nhà nước cho người lao động trong mọi thành phần kinh tế. Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai thực hiện, đến nay toàn tỉnh mới có 229 người tham gia BHXH tự nguyện, còn quá thấp so với tiềm năng. Việc triển khai thực hiện BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Là một trong những đơn vị có kết quả khai thác, mở rộng BHXH tự nguyện đạt thấp, ông Trịnh Xuân Đông-Phó Giám đốc BHXH huyện Cao Lộc cho biết: Trong 2 năm qua, BHXH huyện Cao Lộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện đến nhân dân. Cùng với việc tuyên truyền trực tiếp tại các thôn bản, khối phố; tuyên truyền lồng ghép về chính sách BHXH tự nguyện trong các hội nghị của các ngành; BHXH huyện đã dán “Những điều cần biết về BHXH tự nguyện” tại trụ sở UBND các xã, thị trấn; phát hành tờ rơi tuyên truyền, cung cấp các đĩa tư liệu phục vụ việc tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở để vận động bà con nhân dân tham gia BHXH tự nguyện… Tuy nhiên sau 2 năm triển khai thực hiện đến nay trên địa bàn huyện mới có 14 người tham gia BHXH, đạt gần 29% so với kế hoạch giao.
Sinh hoạt chuyên đề về Luật BHXH và Luật BHYT
Cũng giống như BHXH huyện Cao Lộc, BHXH huyện Hữu Lũng cũng là một trong những đơn vị có số người tham gia BHXH tự nguyện thấp mặc dù là địa bàn có tiềm năng lớn nhất trong toàn tỉnh. Sau 2 năm triển khai, toàn huyện mới có 25 người tham gia, tương đương với trên 62% kế hoạch giao. Ông Đào Trọng Hiếu- Giám Đốc BHXH huyện Hữu Lũng cho biết: Sở dĩ kết quả triển khai BHXH tự nguyện còn thấp một phần do đây là một loại hình chế độ mới nên người dân chưa hiểu sâu sắc về chế độ, một phần do điều kiện kinh tế của đa số người dân nông thôn miền núi còn thấp, trong khi BHXH tự nguyện yêu cầu đối tượng phải có mức thu nhập tương đối ổn định và thời gian tham gia dài, sau 20 năm tham gia mới được hưởng chế độ. Đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế còn khó khăn thì việc tham gia BHXH để về già có một khoản thu nhập đảm bảo cuộc sống vẫn còn là một ước mơ xa vời… Bên cạnh đó, qui định về đối tượng tham gia cũng chưa hợp lý, cụ thể lứa tuổi tham gia BHXH tự nguyện đối với nữ được qui định là từ 15 đến 55; đối với nam là từ 15 đến 60 và để hưởng chế độ hưu trí thì người tham gia BHXH tự nguyện khi đủ 55 tuổi đối với nữ, 60 tuổi đối với nam phải có ít nhất 20 năm tham gia BHXH, do vậy có nhiều đối tượng đủ tiềm lực về kinh tế muốn tham gia để sau này được hưởng chế độ hưu trí nhưng không đủ điều kiện.
Địa bàn triển khai BHXH tự nguyện rộng, đối tượng tiềm năng lớn trong khi công tác tuyên truyền trực tiếp, khai thác, mở rộng đối tượng còn hạn chế… Chính vì vậy mà qua 2 năm triển khai thực hiện, đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh mới có 229 người tham gia, đạt 104,27% về số tiền nhưng chỉ đạt trên 60% về số người. Bà Vi Thi Nụ-Trưởng phòng thu BHXH tỉnh cho biết: Trên địa bàn tỉnh, có một số đơn vị đã triển khai khá tốt chính sách BHXH tự nguyện (BHXH thành phố Lạng Sơn, BHXH các huyện Bắc Sơn, Đình Lập). Từ kinh nghiệm triển khai tại các đơn vị này, chúng tôi xác định việc triển khai BHXH tự nguyện trước mắt cần tập trung khai thác điểm, lựa chọn địa bàn tiềm năng, đối tượng tiềm năng để tuyên truyền, vận động. Cùng với đó, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới hình thức, đa dạng hoá các nội dung tuyên truyền, để mọi người dân biết, hiểu về quyền và lợi ích của BHXH tự nguyện, để từ đó tự nguyện, tự giác tham gia.

Ngọc Ánh