Thứ tư,  24/07/2024

Hữu Lũng nỗ lực thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 11 – CT/TU, ngày 26/11/2006 của Ban thường trực Tỉnh uỷ về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá (TDĐKXDĐSVH), Ban chỉ đạo huyện Hữu Lũng đã tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm thống nhất hành động từ huyện đến cơ sở. Trong những năm qua, Ban chỉ đạo phong trào (BCĐPT) thường xuyên được kiện toàn, phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng kế hoạch hướng dẫn thôn, xóm, khu phố, các đoàn thể triển khai đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hoá (VH) có hiệu quả và kịp thời biểu dương vào ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc (18/11) hàng năm.Với đặc trưng là địa bàn rộng, có dân số đông nên huyện xác định công tác tuyên truyền giữ vai trò hết sức quan trọng. Trong 3 năm thực hiện phong trào (2007- 2009), Phòng Văn hoá & Thông tin (VH&TT) huyện đã tuyên truyền lồng ghép trên 330 buổi thông tin lưu động; phát hàng ngàn tờ rơi; biểu diễn văn nghệ trên 300 buổi; tuyên truyền...

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 11 – CT/TU, ngày 26/11/2006 của Ban thường trực Tỉnh uỷ về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá (TDĐKXDĐSVH), Ban chỉ đạo huyện Hữu Lũng đã tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm thống nhất hành động từ huyện đến cơ sở.
Trong những năm qua, Ban chỉ đạo phong trào (BCĐPT) thường xuyên được kiện toàn, phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng kế hoạch hướng dẫn thôn, xóm, khu phố, các đoàn thể triển khai đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hoá (VH) có hiệu quả và kịp thời biểu dương vào ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc (18/11) hàng năm.
Với đặc trưng là địa bàn rộng, có dân số đông nên huyện xác định công tác tuyên truyền giữ vai trò hết sức quan trọng. Trong 3 năm thực hiện phong trào (2007- 2009), Phòng Văn hoá & Thông tin (VH&TT) huyện đã tuyên truyền lồng ghép trên 330 buổi thông tin lưu động; phát hàng ngàn tờ rơi; biểu diễn văn nghệ trên 300 buổi; tuyên truyền qua chiếu bóng lưu động trên 400 buổi phục vụ hàng chục ngàn lượt người; biên tập trên 50 tin bài gửi cơ sở để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã… BCĐPT cũng tổ chức thành công 2 hội nghị là: hội nghị biểu dương Gia đình văn hoá (GĐVH) tiêu biểu năm 2007; hội nghị tổng kết 20 năm phong trào xây dựng Làng VH và biểu dương Làng VH tiêu biểu năm 2009. Qua tuyên truyền vận động, phong trào xây dựng đời sống VH đã đi sâu vào nhận thức của quần chúng nhân dân, được người dân đồng tình hưởng ứng. Kết quả năm 2009, toàn huyện có 17.850 hộ đạt GĐVH và 87 làng VH. Trong đó có 13.939 hộ, 64 làng đạt chuẩn VH 3 năm liên tục. Và tiêu biểu nhất là thôn Mỏ (xã Đồng Tân) đạt danh hiệu Làng văn hoá 10 năm liên tục và được chọn để tham dự hội nghị toàn quốc. Song song với tuyên truyền, vận động, BCĐPT huyện cũng hết sức chú trọng tới vấn đề nâng cao các thiết chế văn hoá – thể thao cơ sở. Kết quả, toàn huyện đã xây dựng được 5 nhà VH xã, 123 nhà VH thôn; 23/26 xã, thị trấn có sân chơi, bãi tập và 14 CLB thể thao cấp huyện cùng nhiều CLB khác ở các xã như: CLB thể thao, văn nghệ, sinh vật cảnh…
Hát Sli trong lễ hội xuân Xứ Lạng – Ảnh: H.V.T
Từ những kết quả đạt được cho thấy cuộc vận động TDĐKXDĐSVH của huyện Hữu Lũng cho đến nay đã trở nên hết sức gần gũi, tác động tích cực đến đời sống thường ngày nên được người dân hưởng ứng và tự giác tham gia. Có thể nói, trong những năm qua, phong trào ngày càng đi vào nề nếp, chiều sâu, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; khơi dậy việc giữ vững và phát huy truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc; kết chặt tình làng nghĩa xóm; đẩy lùi tệ nạn xã hội và bảo đảm trật tự, an ninh thôn xóm.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, BCĐPT huyện gặp không ít khó khăn như: đời sống kinh tế của các hộ gia đình không đồng đều, một bộ phận dân trí thấp, thiếu nhân lực, thiếu kinh phí… Song điều đó không làm cho đội ngũ cán bộ huyện nản lòng, mà ngược lại càng khơi dậy tâm huyết, thôi thúc họ nỗ lực tốt hơn nữa trong thời gian tới để nâng cao chất lượng phong trào. Trong hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào, BCĐ huyện đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2010. Đó là phấn đấu đạt mục tiêu 80% số hộ đạt GĐVH; 50% số thôn, khu phố đạt Làng văn hoá; 65% khu dân cư tiên tiến… bằng các biện pháp thiết thực như: tăng cường kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn cơ sở; đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá; huy động sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng các thiết chế văn hoá-thể thao; phát động mạnh mẽ phong trào xây dựng nếp sống văn minh, GĐVH và các phong trào yêu nước khác đến từng gia đình, thôn xóm trên địa bàn huyện.
Với những nỗ lực nêu trên, tin rằng phong trào TDĐKXDĐSVH của huyện Hữu Lũng tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa trong năm 2010 và những năm tiếp theo.

Ngọc Hiếu