Thứ tư,  24/07/2024

Ngành y tế Lạng Sơn: Xây dựng Đảng TSVM, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2010

Năm 2009, công tác xây dựng tổ chức, công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ Sở Y tế đã đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, sinh hoạt cấp uỷ chi bộ và Đảng uỷ Sở Y tế luôn thực hiện theo quy định hiện hành, nội dung sinh hoạt phong phú, đa dạng, đánh giá đúng thực chất tình hình và có biện pháp kế hoạch chỉ đạo thực hiện; thực hiện nghiêm chỉnh quy chế làm việc; chấp hành tốt mọi chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên trong công tác và thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất đúng kỳ hạn; chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh việc đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định 76 QĐ/TW của Bộ Chính trị. Trong năm qua, Đảng uỷ Sở Y tế đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng và triển khai...

Năm 2009, công tác xây dựng tổ chức, công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ Sở Y tế đã đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, sinh hoạt cấp uỷ chi bộ và Đảng uỷ Sở Y tế luôn thực hiện theo quy định hiện hành, nội dung sinh hoạt phong phú, đa dạng, đánh giá đúng thực chất tình hình và có biện pháp kế hoạch chỉ đạo thực hiện; thực hiện nghiêm chỉnh quy chế làm việc; chấp hành tốt mọi chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên trong công tác và thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất đúng kỳ hạn; chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh việc đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định 76 QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Trong năm qua, Đảng uỷ Sở Y tế đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở chương trình của Đảng uỷ, 18/19 chi đảng bộ (Chi bộ chi cục ATVSTP mới thành lập) xây dựng chương trình, kế hoạch của chi đảng bộ mình. Nội dung kế hoạch tập trung chủ yếu và việc lãnh đạo công tác chuyên môn, tăng cường và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Đảng uỷ đã ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra, quy chế phối hợp giữa Uỷ ban kiểm tra với cán bộ của Đảng uỷ và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Hoạt động của Uỷ ban kiểm tra bám sát vào quy chế làm việc, hàng tháng đều báo cáo cho cấp uỷ nắm và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo lên cấp trên.Cấp phát thuốc Bảo hiểm y tế cho bệnh nhân người cao tuổi

Ảnh : Minh Hồng

Đối với công tác phát triển Đảng, Đảng bộ luôn chú trọng bồi dưỡng quần chúng ưu tú, đào tạo nguồn. Do vậy công tác phát triển Đảng năm 2009 đã có nhiều khởi sắc. Đảng uỷ đã cử 62 quần chúng ưu tú đăng ký học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 12 đảng viên mới kết nạp đăng ký học bồi dưỡng lý luận chính trị theo kế hoạch của Đảng uỷ Khối CQDCĐ tỉnh tổ chức. Cũng trong năm, 24 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, 20 đảng viên dự bị được chuyển chính thức và 24 đảng viên được phát thẻ đảng. Đặc biệt trong năm qua không có đơn thư tố cáo đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, không có cán bộ đảng viên vi phạm khuyết điểm phải xem xét kỷ luật. Qua đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm, Đảng bộ Sở Y tế và 16/18 chi, đảng bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh. Có 375/385 đảng viên đã được đánh giá, trong đó 40 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 321 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 11 đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ. Đảng uỷ Sở Y tế tặng giấy khen cho 7 chi bộ và 23 đảng viên.Lãnh đạo Sở Y tế tặng quà cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn


Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành cũng được Đảng uỷ và các chi đảng bộ đặc biệt quan tâm. Thành tựu nổi bật của ngành y tế tỉnh ta trong năm qua là kiểm soát và khống chế thành công dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra. Chất lượng khám chữa bệnh đã ngày được nâng cao, nhiều kỹ thuật y học hiện đại đã được ứng dụng thành công, được quan tâm đầu tư và bước đầu đã có hiệu quả trong việc giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện. Đề án 1816 về luân phiên cán bộ y tế tuyến trên về hỗ trợ cho y tế tuyến dưới đã được triển khai ở ba cấp: tỉnh, huyện, xã có hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực cơ sở và giảm tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến trên. Công tác y dược học cổ truyển đã được chú trọng, ngày càng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh với chất lượng cao của người dân. Hệ thống y tế tiếp tục được củng cố và phát triển, đặc biệt là y tế cơ sở, tạo điều kiện để người dân nhất là người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa tiếp cận với dịch vụ y tế. Các chỉ số về sửc khoẻ của nhân dân đã được cải thiện đáng kể: 97,2% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ 7 loại vacxin, tỉ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi giảm nhanh, tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 22,6%, trên 90% phụ nữ được cán bộ y tế chăm sóc khi sinh con, tỷ suất chết mẹ do tai biến sản khoa giảm chỉ còn 3 ca. Năm 2009 cũng là năm công tác xã hội hoá hoạt động y tế được đẩy mạnh và đạt kết quả cao, vì vậy nhiều cơ sở y tế đã được nâng cấp về trang thiết bị và cơ sở vật chất, phục vụ tốt cho việc chẩn đoán điều trị. Các hoạt động về hợp tác quốc tế, truyền thông giáo dục sức khoẻ, nghiên cứu khoa học… đã được thực hiện tốt và mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác dân số KHHGĐ đã được kiện toàn và ổn định về tổ chức và đang được tích cực triển khai những nhiệm vụ kế hoạch đặt ra. Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn ngành đã tạo nên một khí thế mới trong công tác và học tập ở từng cá nhân, ở từng bộ phận. Nhiều nhân tố tích cực xuất hiện, nhiều tập thể và cá nhân được Tỉnh uỷ, Đảng ủy khối, huyện uỷ tặng bằng khen, giấy khen. Năm 2009, ngành đã tham mưu xây dựng và UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển sự nghiệp CSSKND tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.

Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước cũng như của tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, Đảng bộ Sở Y tế đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng và nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân, phấn đấu Đảng bộ và 19/19 chi bộ đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tích cực hưởng ứng Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chi bộ và đảng viên, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, làm tốt công tác bảo vệ Đảng, chống các biểu hiện tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tiếp tục duy trì, củng cố và thực hiện tốt hoạt động của các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Duy trì tốt công tác dự phòng, sẵn sàng cơ sở vật chất và nhân lực, tăng cường giám sát các dịch bệnh nguy hiểm, đảm bảo khống chế và dập dịch khi có dịch xảy ra. Tăng cường quản lý VSATTP, tập trung tuyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng. Duy trì và củng cố, giữ vững và nâng cao chất lượng của các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, 12 điều y đức. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến và thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện xã hội hoá công tác y tế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong CSSKND.
Triệu Cao Tuấn