Thứ hai,  22/07/2024

Vấn đề lao động và an toàn lao động trên địa bàn tỉnh

Theo thống kê sơ bộ, năm 2009, toàn tỉnh có trên 1.000 doanh nghiệp hoạt động với 28.000 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông. Trong thời gian qua, bằng các giải pháp, chính sách lao động cụ thể từ ngành dọc là Bộ LĐTB&XH và sự quan tâm của tỉnh, vấn đề lao động và an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển tích cực, từng bước hạn chế được các vụ tai nạn lao động xảy ra. So với chục năm trước đây thì công tác này đã được tuyên truyền nhiều hơn, sâu rộng hơn và đạt hiệu quả thiết thực hơn. Nếu năm 2000 cả tỉnh có tới 24 vụ tai nạn lao động, trong đó có 2 vụ chết người thì năm 2009 đã giảm xuống còn 6 vụ làm chết 4 người. Theo chúng tôi được biết, nguyên nhân của các vụ tai nạn hầu hết là do thiết bị lao động không đảm bảo an toàn, không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc phương tiện bảo vệ cá nhân không tốt, chưa huấn luyện hoặc huấn luyện ATVSLĐ chưa đầy...

Theo thống kê sơ bộ, năm 2009, toàn tỉnh có trên 1.000 doanh nghiệp hoạt động với 28.000 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông. Trong thời gian qua, bằng các giải pháp, chính sách lao động cụ thể từ ngành dọc là Bộ LĐTB&XH và sự quan tâm của tỉnh, vấn đề lao động và an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển tích cực, từng bước hạn chế được các vụ tai nạn lao động xảy ra. So với chục năm trước đây thì công tác này đã được tuyên truyền nhiều hơn, sâu rộng hơn và đạt hiệu quả thiết thực hơn. Nếu năm 2000 cả tỉnh có tới 24 vụ tai nạn lao động, trong đó có 2 vụ chết người thì năm 2009 đã giảm xuống còn 6 vụ làm chết 4 người.

Theo chúng tôi được biết, nguyên nhân của các vụ tai nạn hầu hết là do thiết bị lao động không đảm bảo an toàn, không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc phương tiện bảo vệ cá nhân không tốt, chưa huấn luyện hoặc huấn luyện ATVSLĐ chưa đầy đủ, không có quy trình hoặc biện pháp làm việc an toàn, do tổ chức lao động, do người lao động vi phạm quy chế, quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cả những nguyên nhân khách quan khác.Thiếu trang bị bảo hộ lao động

Có được kết quả này là nhờ công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra của các cấp, các ngành, trong đó có sự nỗ lực của cán bộ Ban thanh tra, Sở LĐTB&XH và Liên đoàn lao động các cấp. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp cũng đã có ý thức đối với việc đảm bảo an toàn cho công nhân, người lao động của đơn vị mình. Chính vì vậy mà các loại máy móc, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được các doanh nghiệp đăng ký, quản lý tương đối tốt và khá đầy đủ. Hầu hết người lao động ở các doanh nghiệp đều được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân, được hưởng bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, được huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, được khám sức khoẻ định kỳ để phát hiện các bệnh nghề nghiệp cũng như đánh giá chất lượng lao động. Trong năm 2009, toàn tỉnh có khoảng 27.000 lượt lao động và người sử dụng lao động được tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động. Ngoài ra, tỉnh ta đã tổ chức tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCC lần thứ 11 với sự tham gia của 50 doanh nghiệp và trên 500 lao động tham gia. Đồng thời tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, tập huấn Pháp luật lao động cho 243 cán bộ quản lý an toàn, huấn luyện và cấp giấy chứng nhận cho 125 người sử dụng lao động và cán bộ quản lý lao động của các doanh nghiệp; huấn luyện ATVSLĐ và cấp 286 thẻ an toàn lao động cho người lao động làm những việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên của ban thanh tra về ATVSLĐ và PCCC cho thấy, các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài quốc doanh phần lớn thực hiện chưa đầy đủ. Nhiều doanh nghiệp chưa thành lập hội đồng bảo hộ lao động, hội đồng hoà giải lao động cơ sở, mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Tính đến hết năm 2009, cả tỉnh mới có 50 đơn vị hoàn thiện hồ sơ thành lập hội đồng hoà giải lao động cơ sở, trong đó có 16 công ty đã thành lập được hội đồng. Mặt khác, có nhiều doanh nghiệp thậm chí không xây dựng được kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm, việc huấn luyện ATVSLĐ không đảm bảo yêu cầu, công tác tự kiểm tra không được duy trì thực hiện thường xuyên, đặc biệt là không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về bảo hộ lao động và tai nạn lao động… Những tồn tại trên đây, nhìn từ thực tế mấy năm qua thực sự đã trở thành vấn đề nan giải chưa có biện pháp tháo gỡ bởi nguyên nhân chính nằm ở nhận thức của người sử dụng lao động. Thực sự họ chưa hiểu hết tầm quan trọng của việc báo cáo định kỳ cũng như các công tác đảm bảo an toàn lao động khác do đó đã ảnh hưởng đến công tác theo dõi, quản lý, kiểm tra của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó cũng phải nói đến công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chức năng còn quá ít, chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi thực tế. Nhiều doanh nghiệp sau vài năm mới được kiểm tra một lần về công tác này, một số doanh nghiệp khác từ khi thành lập đến nay vẫn chưa được kiểm tra một lần nào. Âu đó cũng là một khó khăn chung bởi cán bộ kiểm tra thì ít mà doanh nghiệp thì nhiều…

Như vậy có thể thấy rằng, vấn đề lao động và ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh trước mắt còn rất nhiều khó khăn và cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành liên quan. Hy vọng rằng, bước sang năm mới 2010, công tác này sẽ có bước chuyển tích cực và để có được điều đó cần “cái tâm”, “cái tầm” của những doanh nghiệp đối với công tác ATVSLĐ nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động yên tâm làm việc.Thanh Huyền