Thứ năm,  25/07/2024

Đình Lập: Khai mạc Ngày Hội văn hóa – thể thao

LSO-Ngày 27 tháng 02 năm 2010, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Đình lập đã tổ chức lễ khai mạc Ngày Hội văn hóa - thể thao các dân tộc huyện Đình Lập lần thứ VIII năm 2010.Ngày Hội văn hóa - thể thao các dân tộc Huyện Đình Lập năm nay có 2 nội dung chính: Thi cắm trại và thi các môn thể thao, các trò chơi dân gian như: Bắn nỏ, Đánh yến, Đẩy gậy, Kéo co, Đua cà kheo…Với sự tham gia của đông đảo nhân dân đến từ các xã, thị trấn và đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.Đây là một trong những hoạt động nhằm khơi dậy và phát huy những giá trị tinh thần mang bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc huyện Đình Lập. Qua đó, từng bước đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, động viên nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm...

LSO-Ngày 27 tháng 02 năm 2010, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Đình lập đã tổ chức lễ khai mạc Ngày Hội văn hóa – thể thao các dân tộc huyện Đình Lập lần thứ VIII năm 2010.
Ngày Hội văn hóa – thể thao các dân tộc Huyện Đình Lập năm nay có 2 nội dung chính: Thi cắm trại và thi các môn thể thao, các trò chơi dân gian như: Bắn nỏ, Đánh yến, Đẩy gậy, Kéo co, Đua cà kheo…Với sự tham gia của đông đảo nhân dân đến từ các xã, thị trấn và đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.
Đây là một trong những hoạt động nhằm khơi dậy và phát huy những giá trị tinh thần mang bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc huyện Đình Lập. Qua đó, từng bước đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, động viên nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Thúy Vương