Thứ ba,  16/07/2024

Tổng kết công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

LSO-Ngày 1/3/2010, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ năm 2009.Năm 2009, công tác quản lý đào tạo, tổ chức sát hạch cấp GPLX được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở GTVT, sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu của cán bộ phòng chuyên môn, các sát hạch viên và sự cố gắng của các cơ sở đào tạo, công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đã có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn. Sở đã triển khai kịp thời Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các văn bản hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam. Kết quả, năm 2009, đã cấp mới được 13.047 giấy phép. Trong đó, mô tô: 11.817 giấy phép, ô tô: 1.230 giấy phép, cấp đổi: 3.079 giấy phép, tiếp nhận và di chuyển: 943 giấy phép, cấp giấy phép tập lái: 74 giấy phép.Lãnh đạo...

LSO-Ngày 1/3/2010, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ năm 2009.
Năm 2009, công tác quản lý đào tạo, tổ chức sát hạch cấp GPLX được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở GTVT, sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu của cán bộ phòng chuyên môn, các sát hạch viên và sự cố gắng của các cơ sở đào tạo, công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đã có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn. Sở đã triển khai kịp thời Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các văn bản hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam. Kết quả, năm 2009, đã cấp mới được 13.047 giấy phép. Trong đó, mô tô: 11.817 giấy phép, ô tô: 1.230 giấy phép, cấp đổi: 3.079 giấy phép, tiếp nhận và di chuyển: 943 giấy phép, cấp giấy phép tập lái: 74 giấy phép.
Lãnh đạo Sở GTVT tặng giấy khen cho Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp
Hướng nghiệp Lạng Sơn
Nhân dịp này, lãnh đạo Sở GTVT đã tặng giấy khen cho cơ sở đào tạo lái xe: Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp Lạng Sơn; đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

Đức Anh