Chủ nhật,  21/07/2024

55,8 tỷ USD đầu tư Dự án tàu cao tốc Bắc – Nam

Liên danh tư vấn Việt-Nhật (VJC) vừa hoàn thành Báo cáo đầu tư xây dựng công trình đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM. Theo đó, VJC đã đề xuất lựa chọn công nghệ cho đường sắt cao tốc ở Việt Nam là Shinkansen (Nhật Bản).Với sự lựa chọn này, đường sắt cao tốc Bắc-Nam dài 1.570 km sẽ có thiết kế là đường đôi, khổ 1435mm, với tốc độ khai thác 300km/h. Khi đó, đi từ Hà Nội đến TP.HCM chỉ khoảng 5h30. Trên toàn tuyến có 27 ga với ga đầu là Hà Nội và ga cuối là Hòa Hưng. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu trên 55,8 tỷ USD; trong đó, gần 31 tỷ USD chi phí dành cho xây dựng kết cấu hạ tầng chi phí còn lại đầu tư thiết bị, giải phóng mặt bằng… Để phù hợp với chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đường sắt cao tốc Bắc - Nam đến năm 2020 sẽ khai thác đoạn Hà Nội - Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh - Nha...

Liên danh tư vấn Việt-Nhật (VJC) vừa hoàn thành Báo cáo đầu tư xây dựng công trình đường sắt cao tốc Hà Nội – TP.HCM. Theo đó, VJC đã đề xuất lựa chọn công nghệ cho đường sắt cao tốc ở Việt Nam là Shinkansen (Nhật Bản).

Với sự lựa chọn này, đường sắt cao tốc Bắc-Nam dài 1.570 km sẽ có thiết kế là đường đôi, khổ 1435mm, với tốc độ khai thác 300km/h. Khi đó, đi từ Hà Nội đến TP.HCM chỉ khoảng 5h30.

Trên toàn tuyến có 27 ga với ga đầu là Hà Nội và ga cuối là Hòa Hưng. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu trên 55,8 tỷ USD; trong đó, gần 31 tỷ USD chi phí dành cho xây dựng kết cấu hạ tầng chi phí còn lại đầu tư thiết bị, giải phóng mặt bằng…

Để phù hợp với chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đường sắt cao tốc Bắc – Nam đến năm 2020 sẽ khai thác đoạn Hà Nội – Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh – Nha Trang; năm 2030 sẽ đưa vào khai thác đoạn Vinh – Đà Nẵng và năm 2035 sẽ đưa vào khai thác đoạn Đà Nẵng – Nha Trang.

Theo Vnmedia