Chủ nhật,  21/07/2024

Hội thảo các biện pháp, giải pháp phát hành và ra thêm phụ trương Báo Lạng Sơn

LSO-Sáng ngày 18/3/2010, tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã diễn ra Hội thảo các biện pháp, giải pháp phát hành Báo Lạng Sơn, Báo Nhân Dân đến các Trưởng thôn, bản, khối phố và ra thêm phụ trương Báo Lạng Sơn. Dự hội thảo có Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh… Đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn chủ trì hội thảo.Đồng chí Tô Hùng Khoa phát biểu kết luận hội thảo.Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo đề dẫn nêu lên sự cần thiết phát hành Báo Lạng Sơn, Báo Nhân Dân đến Trưởng thôn, bản, khối phố. Qua đó, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây...

LSO-Sáng ngày 18/3/2010, tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã diễn ra Hội thảo các biện pháp, giải pháp phát hành Báo Lạng Sơn, Báo Nhân Dân đến các Trưởng thôn, bản, khối phố và ra thêm phụ trương Báo Lạng Sơn. Dự hội thảo có Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh… Đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn chủ trì hội thảo.
Đồng chí Tô Hùng Khoa phát biểu kết luận hội thảo.
Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo đề dẫn nêu lên sự cần thiết phát hành Báo Lạng Sơn, Báo Nhân Dân đến Trưởng thôn, bản, khối phố. Qua đó, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Lạng Sơn thành một tỉnh giàu đẹp, văn minh. Đã có nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực được các đại biểu nêu ra tại hội thảo như: việc phát hành, quản lý, khai thác sử dụng báo; vấn đề nâng cao chất lượng cả về hình thức lẫn nội dung của báo để làm sao đáp ứng được nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin của nhân dân một cách tiện ích; tăng cường công tác quản lý, giám sát…
Đồng chí Nông Lương Chấn, TBT Báo Lạng Sơn phát biểu ý kiến tại hội thảo.
Hội thảo đã nhất trí cao với việc phát hành Báo Lạng Sơn, Báo Nhân Dân đến Trưởng thôn, bản, khối phố; chủ trương ra thêm phụ trương Báo Lạng Sơn phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh… Phát biểu kết luận, đồng chí Tô Hùng Khoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tóm lược lại các vấn đề mà hội thảo thống nhất. Các ý kiến tại hội thảo sẽ là cơ sở để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

HT