Thứ hai,  22/07/2024

Thành phố: Phê duyệt 28 dự án vay vốn tạo việc làm

LSO-Trong quý I/2010, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Lạng Sơn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thẩm định dự án xin vay vốn tạo việc làm trình UBND thành phố phê duyệt. Kết quả đã có 28 dự án được phê duyệt với số tiền vay 475 triệu đồng, giải quyết việc làm tại chỗ cho 77 lao động và thu hút thêm 48 lao động mới.Nhằm đẩy mạnh công tác lao động-việc làm, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai nguồn vốn vay tín dụng giải quyết, tạo việc làm năm 2010 theo chỉ tiêu được giao, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các chủ dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc...

LSO-Trong quý I/2010, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Lạng Sơn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thẩm định dự án xin vay vốn tạo việc làm trình UBND thành phố phê duyệt.
Kết quả đã có 28 dự án được phê duyệt với số tiền vay 475 triệu đồng, giải quyết việc làm tại chỗ cho 77 lao động và thu hút thêm 48 lao động mới.
Nhằm đẩy mạnh công tác lao động-việc làm, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai nguồn vốn vay tín dụng giải quyết, tạo việc làm năm 2010 theo chỉ tiêu được giao, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các chủ dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm.

Bảo Vy