Thứ ba,  16/07/2024

Hội Phụ nữ thị trấn Đình Lập: Thực hiện tốt phong trào thi đua do Hội LHPN Việt Nam phát động

LSO-Trong những năm qua, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” có nội dung ý nghĩa sâu sắc, đã động viên, khích lệ phụ nữ thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập hăng hái thi đua học tập, sáng tạo trong lao động và thực hiện chức năng của người phụ nữ trong chăm sóc xây dựng gia đình hạnh phúc. Với đặc điểm là một thị trấn miền núi có tổng dân số 4.011 người, trong đó nữ là 2.045, chiếm 51% dân số, hội viên phụ nữ là 668 người, đại đa số là dân tộc Tày, Nùng, nghề nghiệp chính của chị em là sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, làm nghề phụ. Đời sống của nhân dân nói chung, chị em phụ nữ nói riêng những năm gần đây có bước tiến bộ song cũng còn gặp không ít khó khăn. Được sự quan tâm chỉ đạo của Hội LHPN huyện, Đảng uỷ thị trấn, Hội Phụ nữ thị trấn Đình Lập đã tích cực tổ chức thực hiện phong trào thi đua do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động....

LSO-Trong những năm qua, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” có nội dung ý nghĩa sâu sắc, đã động viên, khích lệ phụ nữ thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập hăng hái thi đua học tập, sáng tạo trong lao động và thực hiện chức năng của người phụ nữ trong chăm sóc xây dựng gia đình hạnh phúc.
Với đặc điểm là một thị trấn miền núi có tổng dân số 4.011 người, trong đó nữ là 2.045, chiếm 51% dân số, hội viên phụ nữ là 668 người, đại đa số là dân tộc Tày, Nùng, nghề nghiệp chính của chị em là sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, làm nghề phụ. Đời sống của nhân dân nói chung, chị em phụ nữ nói riêng những năm gần đây có bước tiến bộ song cũng còn gặp không ít khó khăn. Được sự quan tâm chỉ đạo của Hội LHPN huyện, Đảng uỷ thị trấn, Hội Phụ nữ thị trấn Đình Lập đã tích cực tổ chức thực hiện phong trào thi đua do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Do vậy ngay từ đầu nhiệm kỳ (2006-2011) đã có 100% chi hội triển khai, trên 95% cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia học tập và đăng ký thực hiện nội dung phong trào thi đua.

Phụ nữ xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn tham gia hội thi sàng sẩy gạo tại hội xuân năm 2010 – Ảnh: Việt Thịnh
Về tiêu chuẩn “Phụ nữ tích cực học tập”, Hội Phụ nữ thị trấn Đình Lập đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức biện pháp phù hợp, đưa các nội dung giáo dục giúp phụ nữ nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hội đã tổ chức được 57 cuộc cho trên 2.500 lượt chị em phụ nữ trên địa bàn được tiếp cận với các thông tin tuyên truyền của Hội. Từ đó đã có tác động tích cực đến đời sống tinh thần của phụ nữ, khơi dậy ý chí vươn lên, từng bước khắc phục được sự tự ti, an phận thủ thường, tích cực đấu tranh cho sự bình đẳng giới, tích cực học tập, nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn và lý luận cho bản thân. Thực hiện tiêu chuẩn “lao động sáng tạo” Hội đã có nhiều biện pháp, tích cự giúp chị em tiếp cận với các thông tin về KHKT, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh. Trong nhiệm kỳ, Hội đã mở được 12 lớp tập huấn KHKT trồng trọt, chăn nuôi, mỗi năm có trên 120 lượt chị em phụ nữ được tham dự. Trong 5 năm qua, Hội phụ nữ thị trấn đã ký kết với các ngân hàng tín chấp cho trên 600 lượt hộ gia đình phụ nữ vay trên 7 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Với sự năng động và sáng tạo, chị em phụ nữ thị trấn Đình Lập đã tích cực hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, tích cực phát triển nhiều mô hình cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hoá. Hưởng ứng phong trào thi đua, nhiều gia đình chị em phụ nữ được suy tôn làm kinh tế giỏi. Chị em phụ nữ CNVC-LĐ trên địa bàn đã có nhiều đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị và địa phương. Về tiêu chuẩn “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, trong những năm qua, các chi hội đã tích cực gắn tiêu chuẩn của phong trào thi đua với 4 chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Các chi hội đã quan tâm giúp chị em tiếp cận với các kiến thức giới, nâng cao nhận thức cho phụ nữ về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội. Thông qua tiêu chuẩn “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, chị em phụ nữ đã nêu cao vai trò trách nhiệm trong nuôi dạy con, chăm sóc sức khoẻ dinh dưỡng cho các thành viên trong gia đình, thực hiện tốt công tác dân số KHHGĐ, biết cách phòng ngừa các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, từng bước nâng cao địa vị của người phụ nữ tạo cơ hội bình đẳng giới. Để giúp chị em các hộ nghèo có điều kiện nâng cao cuộc sống, Hội Phụ nữ thị trấn đã thực hiện phong trào “Phụ nữ giúp nhau xoá đói giảm nghèo có địa chỉ”, Hội đã giúp được 76 hộ với 975 ngày công, 1 tấn củi, 32 suất quà tết. Từ năm 2006 đến nay, Hội Phụ nữ thị trấn Đình Lập luôn được Đảng uỷ, Hội phụ nữ cấp trên công nhận là đơn vị xuất sắc.
Qua 5 năm thực hiện nội dung phong trào thi đua, với những kết quả đạt được đã thực sự có những tác động tích cực tới cuộc sống của phụ nữ thị trấn Đình Lập, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh –quốc phòng trên địa bàn thị trấn.

Mai Hương