Thứ tư,  24/07/2024

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Đoàn vì sự tiến bộ của thanh niên, vì sự phát triển của đất nước

Ngày 25.3, tại Nhà hát TP.HCM, T.Ư Đoàn đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên dương Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc đạt "Giải thưởng 26.3". Tham dự có bà Hà Thị Khiết - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; anh Võ Văn Thưởng - Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Lâm Phương Thanh - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM... cùng 500 đoàn viên thanh niên, nhi đồng đại diện cho tuổi trẻ cả nước. "Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, tại diễn đàn trọng thể này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn phát động đợt thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26.3.1931- 26.3.2011), chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Ban Bí thư T.Ư Đoàn kêu gọi mỗi cấp...

Ngày 25.3, tại Nhà hát TP.HCM, T.Ư Đoàn đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên dương Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc đạt “Giải thưởng 26.3”. Tham dự có bà Hà Thị Khiết – Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; anh Võ Văn Thưởng – Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Lâm Phương Thanh – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Văn Đua – Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM… cùng 500 đoàn viên thanh niên, nhi đồng đại diện cho tuổi trẻ cả nước.

“Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, tại diễn đàn trọng thể này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn phát động đợt thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26.3.1931- 26.3.2011), chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Ban Bí thư T.Ư Đoàn kêu gọi mỗi cấp bộ Đoàn đều có công trình, phần việc thanh niên; mỗi đoàn viên thanh niên không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, với những việc làm thiết thực tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc ở mỗi địa phương, đơn vị, làm nên những đóa hoa tươi thắm dâng lên Đảng và Bác Hồ kính yêu”.

Võ Văn Thưởng

…79 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS HCM. Được sinh ra và lớn lên trong phong trào cách mạng, được Đảng và Bác Hồ kính yêu trực tiếp tổ chức, giáo dục và rèn luyện, lớp lớp các thế hệ thanh niên đã thể hiện vai trò xung kích, đi đầu trong mỗi giai đoạn lịch sử, hun đúc nên truyền thống vẻ vang của Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam, được xã hội ghi nhận và tôn vinh. Đó là thế hệ thanh niên khao khát tự do thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dù có đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập, tự do” làm nên Cách mạng Tháng Tám lịch sử; Đó là thế hệ thanh niên “cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” đưa dân tộc vượt qua khó khăn ngàn cân treo sợi tóc; Đó là thế hệ thanh niên “Ba sẵn sàng“, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” ở miền Bắc, “Năm xung phong” ở miền Nam đã cùng với toàn quân, toàn dân ta giành thắng lợi vĩ đại, giải phóng miền Nam, thu non song về một mối; Đó là thế hệ thanh niên kiên định giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ lựa chọn, đi đầu trong đổi mới bằng niềm tin, trí tuệ, sức trẻ, vượt qua khủng hoảng kinh tế – xã hội với những công trình thanh niên cộng sản khai phá đất hoang, xây đảo thanh niên, lập làng thanh niên lập nghiệp tại vùng biên giới, hải đảo; Đó là thế hệ thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…

Kết quả 2 năm rưỡi thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX cho thấy phong trào thanh niên tiếp tục phát triển, có nhiều khởi sắc với những hoạt động sôi nổi, thiết thực và hiệu quả, được xã hội và các tầng lớp nhân dân ghi nhận; tổ chức Đoàn – người vun trồng niềm tin, lý tưởng, người bạn đồng hành của thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp tiếp tục được thanh niên tin cậy. Đặc biệt những ngày qua tinh thần của Tháng thanh niên đã lan tỏa đến các đối tượng thanh niên trên khắp mọi miền Tổ quốc với nhiều công trình, phần việc thanh niên làm được nhiều điều có ích cho xã hội.

“Thời gian qua, hai phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã và đang tác động mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của giới trẻ, góp phần không nhỏ tạo nên những chuyển biến trong xã hội. Các phong trào do Đoàn phát động ngày càng trở nên thiết thực, bám sát các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, góp phần giải quyết những nhiệm vụ bức xúc của cộng đồng”.

Hà Thị Khiết – Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư

Nghị quyết 25 Hội nghị BCH T.Ư VII (khóa X) đã xác định: “Thanh niên là rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Niềm tin và sự kỳ vọng đó là động lực to lớn để Đoàn TNCS HCM tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, luôn thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Đoàn TNCS HCM sẽ đa dạng hóa các hình thức giáo dục góp phần để mỗi bạn trẻ biết hướng đến những giá trị cao đẹp, sống có ích và có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động: “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” gắn với triển khai sâu rộng chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và việc làm của mỗi đoàn viên, thanh niên; chú trọng phát hiện, xây dựng, tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình; tổ chức nhân rộng, để các điển hình tỏa sáng trong các tập thể thanh niên, đem đến cho nhiều bạn trẻ niềm tin và hoài bão vươn lên khẳng định bản thân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn tự hào về Đoàn TNCS HCM – đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 79 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang, hào hùng của Đoàn TNCS HCM; các thế hệ đoàn viên, thanh niên VN đã phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với Đảng và lý tưởng chủ nghĩa xã hội; xung kích cách mạng, góp phần to lớn vào sự đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS HCM, tôi tin tưởng, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong cả nước tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy vai trò xung kích, hoàn thành xuất sắc sứ mạng của tuổi trẻ trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Huỳnh Đảm – Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đoàn TNCS HCM sẽ không ngừng đổi mới và nâng cao các phong trào hành động cách mạng, góp phần đáp ứng nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên, vì sự tiến bộ của thanh niên, vì sự phát triển của đất nước trên cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả 2 phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Đẩy mạnh việc hỗ trợ thanh niên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ; tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; phát triển kỹ năng xã hội đồng thời tạo môi trường để thanh niên phát huy tiềm năng của mình. Với tinh thần xung phong tình nguyện, Đoàn tổ chức cho thanh niên tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế – xã hội; Chủ động đảm nhận thực hiện các việc khó, việc mới, các công trình, phần việc thanh niên; Đi đầu thực hiện chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn, bảo vệ môi trường đảm bảo an toàn giao thông; Cổ vũ trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi.

Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, chúng ta ra sức xây dựng, nâng cao chất lượng Đoàn TNCS HCM vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng với sự phát triển mạnh mẽ và vị trí quan trọng của lực lượng thanh niên. Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, coi trọng thực lực của cơ sở; Nâng cao chất lượng đoàn viên, đặc biệt là chất lượng chính trị, tính tiền phong, gương mẫu và sức thu hút của người đoàn viên với thanh niên. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ Đoàn cơ sở.

Theo Thanhnien