Thứ sáu,  12/07/2024

Lễ phát động hiến máu tình nguyện

LSO-Thực hiện chương trình, kế hoạch hiến máu nhân đạo của Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo tỉnh (HMNĐ) và nhân ngày Hiến máu nhân đạo 7/4, sáng 30/3/2010, tại BVĐK trung tâm tỉnh, Ban chỉ đạo HMNĐ tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ phát động HMNĐ và quyên góp xây dựng quỹ “Hiến máu nhân đạo” của tỉnh.Dự lễ phát động có Ban chỉ đạo HMNĐ Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Đồng chí Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban HMNĐ tỉnh Lạng Sơn dự và phát động lễ hiến máu.ĐVTN Khối CQDC Đảng tỉnh và 2 trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia thử máu và hiến máu.Trong những năm qua, với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, công tác HMNĐ đã được tổ chức nhiều lần trong một năm và được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân, nhất là lực lượng ĐVTN. Riêng năm 2009 toàn tỉnh đã tổ chức 14 đợt phát động với 1654 người tham gia và có 912 người thực hiện hiến máu, số máu thu được 228.100ml; quỹ HMNĐ đã...

LSO-Thực hiện chương trình, kế hoạch hiến máu nhân đạo của Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo tỉnh (HMNĐ) và nhân ngày Hiến máu nhân đạo 7/4, sáng 30/3/2010, tại BVĐK trung tâm tỉnh, Ban chỉ đạo HMNĐ tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ phát động HMNĐ và quyên góp xây dựng quỹ “Hiến máu nhân đạo” của tỉnh.
Dự lễ phát động có Ban chỉ đạo HMNĐ Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Đồng chí Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban HMNĐ tỉnh Lạng Sơn dự và phát động lễ hiến máu.
ĐVTN Khối CQDC Đảng tỉnh và 2 trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia thử máu và hiến máu.
Trong những năm qua, với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, công tác HMNĐ đã được tổ chức nhiều lần trong một năm và được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân, nhất là lực lượng ĐVTN. Riêng năm 2009 toàn tỉnh đã tổ chức 14 đợt phát động với 1654 người tham gia và có 912 người thực hiện hiến máu, số máu thu được 228.100ml; quỹ HMNĐ đã thu được trên 100 triệu đồng. Số máu trên cộng với các “kênh” khác đã đáp ứng trên 40% nhu cầu máu của các bệnh nhân điều trị tại BVĐK và các bệnh viện khác trong tỉnh.
Tại lễ phát động Tỉnh đoàn, Hội LHTN Lạng Sơn đã huy động 180 ĐVTN tại 3 đơn vị là Đoàn Khối CQDC Đảng tỉnh, trường CĐSP và trường CĐYT Lạng Sơn. Trong buổi sáng, dự tính sẽ thu được 100 đơn vị máu.

MH