Chủ nhật,  21/07/2024

Kho bạc Hữu Lũng: Điểm sáng phong trào thi đua yêu nước

LSO-Kho bạc nhà nước (KBNN) Hữu Lũng là đơn vị đóng trên địa bàn huyện phía nam của tỉnh, nơi có tiềm năng kinh tế khá, tốc độ phát triển nhanh và bền vững. Từ khi thành lập đến nay KBNN Hữu lũng đã ngày càng khẳng định được vai trò vị trí của mình trong việc quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) tại địa phương. Trong nhiều năm liên tục, KBNN Hữu Lũng là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản Nhà nước. Công tác hạch toán thu chi ngân sách được cập nhật chính xác, kịp thời, giúp lãnh đạo, chính quyền tại địa phương trong việc quản lý điều hành có hiệu quả các hoạt động của lĩnh vực kinh tế tài chính. Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, KBNN Hữu Lũng là đơn vị có phong trào thi đua sôi nổi, đạt hiệu quả. Các hội thi nghiệp vụ cấp tỉnh và cấp Trung ương đều có sự tham gia đạt thành tích cao của KBNN Hữu Lũng: thi nghiệp vụ kế toán...

LSO-Kho bạc nhà nước (KBNN) Hữu Lũng là đơn vị đóng trên địa bàn huyện phía nam của tỉnh, nơi có tiềm năng kinh tế khá, tốc độ phát triển nhanh và bền vững. Từ khi thành lập đến nay KBNN Hữu lũng đã ngày càng khẳng định được vai trò vị trí của mình trong việc quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) tại địa phương.
Trong nhiều năm liên tục, KBNN Hữu Lũng là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản Nhà nước. Công tác hạch toán thu chi ngân sách được cập nhật chính xác, kịp thời, giúp lãnh đạo, chính quyền tại địa phương trong việc quản lý điều hành có hiệu quả các hoạt động của lĩnh vực kinh tế tài chính.
Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, KBNN Hữu Lũng là đơn vị có phong trào thi đua sôi nổi, đạt hiệu quả. Các hội thi nghiệp vụ cấp tỉnh và cấp Trung ương đều có sự tham gia đạt thành tích cao của KBNN Hữu Lũng: thi nghiệp vụ kế toán đạt giải nhì năm 2004 ; thi nghiệp vụ kho quỹ đạt giải nhì cấp KBNN tỉnh (năm 2009), giải khuyến khích cấp KBNN toàn quốc năm 2010; thi tìm hiểu 20 năm thành lập ngành đạt giải nhất tập thể và 1 giải ba, 2 giải khuyến khích cá nhân (năm 2009). Các phong trào văn nghệ, thể thao cũng luôn được tạo điều kiện tốt nhất: Tham gia thi đấu giải thể thao truyền thống của ngành nhiều năm liền đạt được giải nhất môn cầu lông, bóng bàn; tham gia liên hoan văn nghệ đạt giải nhất cá nhân (2008)… Với phong trào văn nghệ, thể thao của hệ thống KBNN Lạng Sơn, Hữu Lũng còn là “nguồn” để cung cấp lực lượng vận động viên, diễn viên tham gia các hội thi lớn của ngành. Với các phong trào thi đua tại địa phương, như phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh; phong trào văn nghệ, thể thao… KBNN Hữu Lũng cũng luôn tham gia nhiệt tình và đạt được nhiều thành tích cao.
Có được các phong trào thi đua nói trên, trước hết phải khẳng định đó là do sự quan tâm, tạo điều kiện của ban lãnh đạo cùng với sự nỗ lực phấn đầu của tập thể cán bộ trong đơn vị. Mỗi cán bộ đều biết bố trí, sắp xếp thời gian hợp lý để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia đầy đủ và có chất lượng các phong trào thi đua. Năm 2010 và những năm tiếp theo, cán bộ công chức KBNN Hữu Lũng tiếp tục phát huy truyền thống của 20 năm qua, đoàn kết tập trung trí tuệ, quyết tâm xây dựng KBNN Hữu Lũng phát triển không ngừng, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, phát triên của ngành và địa phương, xứng đáng là điểm sáng của phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành.

Nguyễn Văn Tiền