Chủ nhật,  21/07/2024

Bổ sung 54 nhóm thuốc BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

LSO-Nhằm đáp ứng yêu cầu điều trị và bản đảm quyền lợi về thuốc chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, ngày 15 tháng 01 năm 2010, Bộ Y tế đã ban hành danh mục thuốc bổ sung sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT. Theo đó, sẽ có 54 nhóm thuốc tân dược và 5 nhóm thuốc từ thảo dược được bổ sung vào danh mục thuốc sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh có ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT và có khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi....

LSO-Nhằm đáp ứng yêu cầu điều trị và bản đảm quyền lợi về thuốc chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, ngày 15 tháng 01 năm 2010, Bộ Y tế đã ban hành danh mục thuốc bổ sung sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.
Theo đó, sẽ có 54 nhóm thuốc tân dược và 5 nhóm thuốc từ thảo dược được bổ sung vào danh mục thuốc sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh có ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT và có khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Ngọc Ánh