Thứ sáu,  12/07/2024

Trên 400 lao động được tư vấn và giới thiệu việc làm

LSO-Trong quý I năm 2010, Trung tâm dạy nghề LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã tư vấn và giới thiệu việc làm cho 441 lượt người, đa số là lao động phổ thông và người ở khu vực nông thôn chiếm tỷ lệ 70%. Tư vấn và giới thiệu việc làm cho thanh niên ở Trung tâm dạy nghề LĐLĐ tỉnh.Theo đó Trung tâm đã cung ứng 59 lao động cho các doanh nghiệp trong tỉnh, 45 lao động cho doanh nghiệp ngoài tỉnh và 43 người được doanh nghiệp đăng ký sử dụng lao động. Nhằm tạo điều kiện cho lao động nông thôn có cơ hội tìm kiếm được việc làm, từ nay hết năm 2010 Trung tâm dạy nghề LĐLĐ tỉnh có kế hoạch phối với cơ quan chuyên môn, chính quyền các huyện, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức mở các lớp dạy nghề tại cơ sở và cung ứng lao động có tay nghề cho các doanh nghiệp để mở rộng sản...

LSO-Trong quý I năm 2010, Trung tâm dạy nghề LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã tư vấn và giới thiệu việc làm cho 441 lượt người, đa số là lao động phổ thông và người ở khu vực nông thôn chiếm tỷ lệ 70%.
Tư vấn và giới thiệu việc làm cho thanh niên ở Trung tâm dạy nghề LĐLĐ tỉnh.
Theo đó Trung tâm đã cung ứng 59 lao động cho các doanh nghiệp trong tỉnh, 45 lao động cho doanh nghiệp ngoài tỉnh và 43 người được doanh nghiệp đăng ký sử dụng lao động. Nhằm tạo điều kiện cho lao động nông thôn có cơ hội tìm kiếm được việc làm, từ nay hết năm 2010 Trung tâm dạy nghề LĐLĐ tỉnh có kế hoạch phối với cơ quan chuyên môn, chính quyền các huyện, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức mở các lớp dạy nghề tại cơ sở và cung ứng lao động có tay nghề cho các doanh nghiệp để mở rộng sản xuất.

Thế Bảo