Thứ tư,  24/07/2024

Phong trào hiến máu nhân đạo ở Cao Lộc

LSO-Trong nhiều năm qua, phong trào hiến máu nhân đạo (HMNĐ) của tỉnh ta đã và đang từng bước phát triển cả về chất và lượng. Thông qua công tác tuyên truyền trực tiếp và lồng ghép với các chương trình khác, các cấp Hội CTĐ trên địa bàn tỉnh đã tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tiêu biểu cho phong trào có thể kể đến những nỗ lực của huyện Cao Lộc. So với các địa phương khác trong tỉnh thì nhiều năm qua huyện Cao Lộc được đánh giá là thực hiện đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu HMNĐ mà Ban chỉ đạo HMNĐ tỉnh giao. Bà Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Cao Lộc chia sẻ: Hàng năm, ngay khi nhận được chỉ tiêu tỉnh giao là chúng tôi xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Đối với công tác tuyên truyền, chúng tôi phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn tuyên truyền bằng nhiều hình thức như thông qua hệ thống thông tin đại chúng, băng zôn, pa nô, khẩu hiệu, phát tờ rơi tuyên truyền về HMNĐ tại các buổi lễ phát...

LSO-Trong nhiều năm qua, phong trào hiến máu nhân đạo (HMNĐ) của tỉnh ta đã và đang từng bước phát triển cả về chất và lượng. Thông qua công tác tuyên truyền trực tiếp và lồng ghép với các chương trình khác, các cấp Hội CTĐ trên địa bàn tỉnh đã tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tiêu biểu cho phong trào có thể kể đến những nỗ lực của huyện Cao Lộc.
So với các địa phương khác trong tỉnh thì nhiều năm qua huyện Cao Lộc được đánh giá là thực hiện đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu HMNĐ mà Ban chỉ đạo HMNĐ tỉnh giao. Bà Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Cao Lộc chia sẻ: Hàng năm, ngay khi nhận được chỉ tiêu tỉnh giao là chúng tôi xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Đối với công tác tuyên truyền, chúng tôi phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn tuyên truyền bằng nhiều hình thức như thông qua hệ thống thông tin đại chúng, băng zôn, pa nô, khẩu hiệu, phát tờ rơi tuyên truyền về HMNĐ tại các buổi lễ phát động đã thu hút đông đảo mọi người tham gia. Trong năm, cán bộ của Huyện hội cũng đã tham dự lớp tập huấn “Kỹ năng truyền thông và tổ chức sự kiện trong vận động hiến máu tình nguyện” do Tỉnh hội tổ chức cho các cán bộ chuyên trách. Kết quả, năm 2009, huyện Cao Lộc tổ chức HMNĐ đã thu hút hơn 200 người tham dự, trong đó có 140 người đăng ký HMNĐ thì có 100 người làm xét nghiệm, lấy được 85 đơn vị máu, tương đương 21.250ml máu, vượt chỉ tiêu 25 đơn vị máu.

Hiến máu nhân đạo là sự sẻ chia quý giá đối với người bệnh.
Từ kết quả trên cho thấy, phong trào HMNĐ ở Cao Lộc đã được các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo, các ban ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng về ý nghĩa, mục đích của việc HMNĐ. Thông qua đó thì nhận thức, thái độ, hành vi của người dân ngày càng được nâng lên, đặc biệt là thế hệ trẻ thanh niên, đoàn viên, hội viên đã sẵn sàng cho máu khi người bệnh cần. Tuy nhiên, đối với một huyện miền núi biên giới như Cao Lộc thì phong trào HMNĐ cũng còn gặp không ít khó khăn. Trước tiên nhất phải nói rằng công tác tuyên truyền có hiệu quả nhưng chưa thường xuyên và chưa đi vào nề nếp, chủ yếu vẫn chỉ sôi nổi trong buổi lễ phát động và lác đác, thưa thớt dần trong năm. Mặt khác, số lượng tài liệu, tờ rơi tuyên truyền phát cho nhân dân còn ít, chưa đến được với những người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn. Đó là hạn chế về mặt tuyên truyền, còn vấn đề kinh phí tổ chức hoạt động, bà Hồng cho biết thêm: Hiện nay, nguồn kinh phí cho các hoạt động HMNĐ từ cấp tỉnh đến các huyện, thành phố đều rất hạn hẹp chứ không chỉ riêng Cao Lộc. Đối với địa phương, hàng năm số tiền vận động quyên góp được cho quỹ HMNĐ không nhiều, phần lớn kinh phí hỗ trợ tình nguyện viên HMNĐ chủ yếu lấy từ quỹ nhân đạo. Cụ thể như năm 2009, Huyện hội đã trích từ quỹ nhân đạo trên 41 triệu đồng để hỗ trợ kinh phí cho tình nguyện viên tham gia HMNĐ. Chính vì vậy mà chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức thực hiện phong trào, ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả chung trong vận động HMNĐ.

Bước vào năm 2010, phát huy những kết quả đã đạt được, Huyện hội Cao Lộc tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia nhiệt tình phong trào HMNĐ. Theo kế hoạch của tỉnh, năm 2010 huyện Cao Lộc được giao vận động 150 người, trong đó 80 người làm xét nghiệm và lấy được 70 đơn vị máu, thời gian dự kiến thực hiện vào đầu tháng 10/2010. Hy vọng rằng, với những nỗ lực đó, Hội CTĐ Cao Lộc sẽ tiếp tục thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao, xứng đáng là một trong những lá cờ đầu của phong trào HMNĐ trên địa bàn tỉnh.

Thanh Huyền