Chủ nhật,  21/07/2024

Cao Lộc: gần 60 buổi chiếu video lưu động phục vụ nhân dân

LSO-Với vai trò xung kích trong công tác tuyên truyền, đưa văn hóa thông tin đến các địa bàn cơ sở, trong qúy I/2010, đội chiếu video lưu động của huyện Cao Lộc đã thực hiện trình chiếu được 59 buổi tại 5 xã: Tân Liên, Gia Cát, Thanh Lòa, Thạch Đạn, Song Giáp phục vụ trên 2.500 lượt người xem. Tại các buổi chiếu video này đều có lồng ghép tuyên truyền các nội dung như: phòng chống các hành vi sai phạm về pháo, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông… nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với các vấn đề của cộng đồng xã hội.Trong những tháng quý tiếp theo, đội chiếu video lưu động huyện Cao Lộc sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác để góp phần đưa văn hóa, thông tin, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân một cách thuận tiện...

LSO-Với vai trò xung kích trong công tác tuyên truyền, đưa văn hóa thông tin đến các địa bàn cơ sở, trong qúy I/2010, đội chiếu video lưu động của huyện Cao Lộc đã thực hiện trình chiếu được 59 buổi tại 5 xã: Tân Liên, Gia Cát, Thanh Lòa, Thạch Đạn, Song Giáp phục vụ trên 2.500 lượt người xem.
Tại các buổi chiếu video này đều có lồng ghép tuyên truyền các nội dung như: phòng chống các hành vi sai phạm về pháo, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông… nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với các vấn đề của cộng đồng xã hội.
Trong những tháng quý tiếp theo, đội chiếu video lưu động huyện Cao Lộc sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác để góp phần đưa văn hóa, thông tin, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân một cách thuận tiện nhất.

Hoàng Thịnh