Thứ năm,  25/07/2024

Văn Quan tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ

LSO-Ngày 7/4, huyện Văn Quan đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy năm 2009 và triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ năm 2010 .Trong năm 2009, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân BVANTQ huyện Văn Quan đã tham mưu, đề xuất cấp uỷ đảng, chính quyền cơ sở xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể duy trì và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân BVANTQ ở cơ sở và tuyên truyền phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội. Trong năm, đã tổ chức tuyên truyền lưu động được 3 đợt, 143 cuộc, với trên 15.000 lượt người tham gia. Công tác đấu tranh chống tội phạm hình sự được chỉ đạo, triển khai tích cực kết hợp với mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và phát động phong trào tố giác tội phạm. Công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn được tăng cường....

LSO-Ngày 7/4, huyện Văn Quan đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy năm 2009 và triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ năm 2010 .
Trong năm 2009, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân BVANTQ huyện Văn Quan đã tham mưu, đề xuất cấp uỷ đảng, chính quyền cơ sở xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể duy trì và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân BVANTQ ở cơ sở và tuyên truyền phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội. Trong năm, đã tổ chức tuyên truyền lưu động được 3 đợt, 143 cuộc, với trên 15.000 lượt người tham gia. Công tác đấu tranh chống tội phạm hình sự được chỉ đạo, triển khai tích cực kết hợp với mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và phát động phong trào tố giác tội phạm. Công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn được tăng cường.
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, huyện Văn Quan tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ; thực hiện các nghị quyết liên tịch về phối hợp giữ công an vớI các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đạt kết quả. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lực lượng Công an nhân dân; tích cực làm tốt công tác tham mưu cho các cấp Đảng uỷ, chính quyền, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào BVANTQ.
Nhân dịp này, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 1 tập thể; Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể và UBND huyện tặng Giấy khen 5 tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân BVANTQ năm 2009.

Hoàng Hiền