Thứ hai,  22/07/2024

Một đàn hổ xuất hiện tại huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi)

Theo Bí thư Đảng ủy xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) Đinh Xuân Huế, hai tháng qua, một đàn hổ liên tục xuất hiện tại hai thôn Làng Ghè và Bồ Nung. Cuối tháng 3, một số người dân tộc Hrê lên rẫy thu hoạch sắn, nghe thấy tiếng gầm gừ trong núi, nhiều người leo lên chòi ở giữa rẫy, đốt lửa quăng xuống và gõ thùng xua đuổi. Sau đó, những người đi thu hoạch sắn đã rời nương rẫy về bản vì sợ hổ. Tại suối Bô Nú, người dân phát hiện nhiều dấu chân hổ. Sự xuất hiện của đàn hổ khiến người dân rất hoang mang lo sợ, không dám lên nương rẫy.UBND xã Sơn Linh thông báo đến người dân không nên ra rẫy một mình, buổi tối không vào rừng, đồng thời khuyến cáo bà con không được bắn hổ. Tại xã Sơn Linh, tháng 9-1988, đã từng xuất hiện một đàn hổ sáu con vào làng Xinh, bắt đi 16 con bò và một con...

Theo Bí thư Đảng ủy xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) Đinh Xuân Huế, hai tháng qua, một đàn hổ liên tục xuất hiện tại hai thôn Làng Ghè và Bồ Nung. Cuối tháng 3, một số người dân tộc Hrê lên rẫy thu hoạch sắn, nghe thấy tiếng gầm gừ trong núi, nhiều người leo lên chòi ở giữa rẫy, đốt lửa quăng xuống và gõ thùng xua đuổi. Sau đó, những người đi thu hoạch sắn đã rời nương rẫy về bản vì sợ hổ. Tại suối Bô Nú, người dân phát hiện nhiều dấu chân hổ. Sự xuất hiện của đàn hổ khiến người dân rất hoang mang lo sợ, không dám lên nương rẫy.

UBND xã Sơn Linh thông báo đến người dân không nên ra rẫy một mình, buổi tối không vào rừng, đồng thời khuyến cáo bà con không được bắn hổ. Tại xã Sơn Linh, tháng 9-1988, đã từng xuất hiện một đàn hổ sáu con vào làng Xinh, bắt đi 16 con bò và một con trâu.
Theo Nhandan