Thứ sáu,  12/07/2024

Cung ứng trên 500 tấn phân bón cho nông dân

Theo chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2010, Trạm Vật tư nông nghiệp huyện Văn Quan sẽ cung ứng cho nông dân trên 2 nghìn tấn phân bón các loại và thuốc bảo vệ thực vật.Đến hết quí I năm 2010, Trạm đã cũng ứng được trên 500 tấn phân bón gồm: đạm, lân, kali và thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, do thời tiết khô hanh, hạn hán kéo dài trong vụ sản xuất đông xuân, đã gây ảnh hưởng tới tiến độ, diện tích gieo trồng, nên lượng phân bón cung ứng cho nông dân chỉ bằng khoảng 70% so với cùng kỳ năm...

Theo chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2010, Trạm Vật tư nông nghiệp huyện Văn Quan sẽ cung ứng cho nông dân trên 2 nghìn tấn phân bón các loại và thuốc bảo vệ thực vật.

Đến hết quí I năm 2010, Trạm đã cũng ứng được trên 500 tấn phân bón gồm: đạm, lân, kali và thuốc bảo vệ thực vật.
Tuy nhiên, do thời tiết khô hanh, hạn hán kéo dài trong vụ sản xuất đông xuân, đã gây ảnh hưởng tới tiến độ, diện tích gieo trồng, nên lượng phân bón cung ứng cho nông dân chỉ bằng khoảng 70% so với cùng kỳ năm trước.


Khánh Ly