Thứ năm,  25/07/2024

Công bố phạm vi áp dụng thí điểm mức xử phạt riêng về vi phạm giao thông đường bộ

Ngày 12-4, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, Bộ vừa có công văn gửi UBND các thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trong đó, có quy định áp dụng thí điểm mức xử phạt riêng đối với một số vi phạm trong khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt.Để bảo đảm các quy định của Nghị định trên được thực thi ngay khi có hiệu lực thi hành (ngày 20-5 tới), Bộ GTVT đề nghị hai thành phố chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, cần chú trọng đến các nội dung áp dụng thí điểm xử phạt riêng. Trước khi nghị định có hiệu lực thi hành, hai thành phố cần công bố phạm vi khu vực nội thành để thực hiện áp dụng thí điểm mức xử phạt riêng. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;...

Ngày 12-4, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, Bộ vừa có công văn gửi UBND các thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trong đó, có quy định áp dụng thí điểm mức xử phạt riêng đối với một số vi phạm trong khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt.

Để bảo đảm các quy định của Nghị định trên được thực thi ngay khi có hiệu lực thi hành (ngày 20-5 tới), Bộ GTVT đề nghị hai thành phố chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, cần chú trọng đến các nội dung áp dụng thí điểm xử phạt riêng. Trước khi nghị định có hiệu lực thi hành, hai thành phố cần công bố phạm vi khu vực nội thành để thực hiện áp dụng thí điểm mức xử phạt riêng. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; báo cáo Chính phủ kết quả thí điểm.

Ngoài ra, Bộ cũng có công văn yêu cầu sở GTVT các tỉnh tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Theo Nhandan