Thứ năm,  25/07/2024

Cải thiện hệ thống truyền thanh ở miền núi Hương Khê

Việc cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh ở huyện miền núi Hương Khê với số vốn ba tỷ đồng nằm trong chương trình hỗ trợ huyện Hương Khê giảm nghèo một cách bền vững của Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank).Vắp đặt máy móc và chuyển giao kỹ thuật cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh ở 22/22 xã, thị trấn của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) dự kiến hoàn thành ngay trong tháng 4 để phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao kiến thức, hiểu biết cho nhân dân; đặc biệt là việc tuyên truyền phòng chống lụt bão, phổ biến công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp đến với bà con ở vùng sâu, vùng xa…Qua hàng chục năm hoạt động cùng với sự tàn phá nặng nề của thiên tai, hệ thống này đã xuống cấp trầm trọng, chỉ phủ sóng được khoảng 50-70% địa bàn dân cư.Anh Lê Danh Vĩnh, người dân xóm 1, xã Phú Phong (Hương Khê) cho biết: “Trước đây, chúng tôi hầu như không có thông tin từ các chương trình truyền thanh của xã. Từ khi được lắp đặt cụm loa...

Việc cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh ở huyện miền núi Hương Khê với số vốn ba tỷ đồng nằm trong chương trình hỗ trợ huyện Hương Khê giảm nghèo một cách bền vững của Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank).

Vắp đặt máy móc và chuyển giao kỹ thuật cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh ở 22/22 xã, thị trấn của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) dự kiến hoàn thành ngay trong tháng 4 để phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao kiến thức, hiểu biết cho nhân dân; đặc biệt là việc tuyên truyền phòng chống lụt bão, phổ biến công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp đến với bà con ở vùng sâu, vùng xa…

Qua hàng chục năm hoạt động cùng với sự tàn phá nặng nề của thiên tai, hệ thống này đã xuống cấp trầm trọng, chỉ phủ sóng được khoảng 50-70% địa bàn dân cư.

Anh Lê Danh Vĩnh, người dân xóm 1, xã Phú Phong (Hương Khê) cho biết: “Trước đây, chúng tôi hầu như không có thông tin từ các chương trình truyền thanh của xã. Từ khi được lắp đặt cụm loa và tăng âm mới, người dân đã được nghe rất rõ các chương trình của đài tỉnh, đài huyện và cả những nội dung về cuộc bầu cử sắp tới”.

Chị Từ Thị Thành, cán bộ truyền thanh xã Lộc Yên (Hương Khê) chia sẻ: Chúng tôi sẽ cố gắng đổi mới nội dung, tập trung tuyên tuyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin của người dân.

Huyện Hương Khê đang tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ truyền thanh cơ sở và bàn giao công tác vận hành, bảo quản máy móc cho các địa phương, đồng thời phát động các cộng tác viên tham gia viết bài làm phong phú thêm chương trình, tạo diễn đàn để người dân bày tỏ tâm tư, tình cảm và những mong muốn, kiến nghị của mình.

Theo Nhandan