Chủ nhật,  21/07/2024

Trợ giúp người tàn tật cần sự vào cuộc của cộng đồng xã hội

LSO-Lạng Sơn có 11 huyện, thành phố với trên 740 nghìn dân, trong đó có trên 10,2 nghìn người tàn tật (NTT), chiếm khoảng 1,38%. Nhìn chung, NTT gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và sinh hoạt do trình độ học vấn thấp, không có trình độ chuyên môn, không được đào tạo nghề cơ bản, không có khả năng lao động nặng… Những NTT là thương bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam do được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước nên cuộc sống cũng đỡ phần nào, song hầu như số NTT còn lại đều có hoàn cảnh rất khó khăn, cần sự trợ giúp cũng như hỗ trợ của cộng đồng xã hội.Tặng xe lăn cho trẻ bị bại nãoHiệu quả đề án trợ giúp NTTThực hiện Pháp lệnh về NTT và xác định việc chăm lo, trợ giúp NTT là một trong những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 29/6/2007, UBND tỉnh đã có Quyết định 1153 phê duyệt đề án trợ giúp NTT giai đoạn 2007-2010. Qua 3 năm triển khai thực hiện, tỉnh ta đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề...

LSO-Lạng Sơn có 11 huyện, thành phố với trên 740 nghìn dân, trong đó có trên 10,2 nghìn người tàn tật (NTT), chiếm khoảng 1,38%. Nhìn chung, NTT gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và sinh hoạt do trình độ học vấn thấp, không có trình độ chuyên môn, không được đào tạo nghề cơ bản, không có khả năng lao động nặng… Những NTT là thương bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam do được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước nên cuộc sống cũng đỡ phần nào, song hầu như số NTT còn lại đều có hoàn cảnh rất khó khăn, cần sự trợ giúp cũng như hỗ trợ của cộng đồng xã hội.
Tặng xe lăn cho trẻ bị bại não
Hiệu quả đề án trợ giúp NTT
Thực hiện Pháp lệnh về NTT và xác định việc chăm lo, trợ giúp NTT là một trong những nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, ngày 29/6/2007, UBND tỉnh đã có Quyết định 1153 phê duyệt đề án trợ giúp NTT giai đoạn 2007-2010. Qua 3 năm triển khai thực hiện, tỉnh ta đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra. Ông Vi Xuân Mai, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH cho biết: Là cơ quan thường trực của Ban điều hành đề án, ngành LĐTB&XH tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt chế độ trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ. Trong 3 năm qua, đã có 9.304 lượt NTT thuộc hộ nghèo được hưởng trợ cấp xã hội, 100% NTT thuộc hộ nghèo được khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế của Nhà nước bằng thẻ BHYT đảm bảo kịp thời theo đúng chế độ quy định của Nhà nước.
Cùng với đó, vấn đề trợ giúp dạy nghề và tạo việc làm đã được tỉnh quan tâm. Thực tế nhu cầu về học nghề, tìm việc làm là nhu cầu chính đáng để NTT ổn định cuộc sống và thể hiện quyền được lao động của NTT. Năm 2008, tỉnh đã phê duyệt mô hình điểm: “hỗ trợ dạy nghề gắn với việc làm, tiêu thụ sản phẩm cho NTT”. Mô hình được thực hiện bằng hình thức liên kết với Trung tâm dạy nghề dành riêng cho người khuyết tật của tỉnh Hòa Bình, dạy nghề thêu tay truyền thống và nghề làm tăm tre, chổi đót cho 15 lao động khuyết tật của tỉnh. Đây là mô hình mang tính xã hội hóa có sự hỗ trợ của Nhà nước, giúp NTT mạnh dạn, tự tin, tự lập bước vào sản xuất kinh doanh, cạnh tranh với thị trường. Kết thúc mô hình đã hình thành 2 cơ sở sản xuất dành riêng cho người khuyết tật, tạo việc làm cho 10-15 lao động có thu nhập ổn định từ 400-600 ngàn đồng/người/tháng. Năm 2009, ngành LĐTB&XH tỉnh đã tổ chức trợ giúp về dạy nghề và tạo việc làm về chổi chít, tăm tre và nghề mộc dân dụng cho 17 NTT, tạo điều kiện cho NTT còn khả năng lao động được học nghề, tạo việc làm và có thể sống bằng nghề đã được đào tạo, ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Hiện nay, trong số NTT trên địa bàn tỉnh có đến 4.054 NTT là nữ, chiếm 40,15% tổng số NTT. Thực hiện trợ giúp phụ nữ khuyết tật, năm 2010, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 14 lớp tập huấn cho 700 hội viên về kiến thức chăm sóc NTT tại 11 huyện, thành phố. Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tọa đàm cho 69 NTT thuộc Hội NTT của thành phố Lạng Sơn. Đối với công tác trợ giúp văn hóa, Sở GD&ĐT đã mở được 4 lớp cho 131 giáo viên cốt cán của các Phòng GD&ĐT nội dung truyền đạt các kỹ năng dạy trẻ khuyết tật. Công tác phát hiện, can thiệp và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cũng được tỉnh thực hiện hiệu quả. Qua 3 năm, tỉnh đã phối hợp với Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng trẻ tàn tật Bắc Thái tiến hành khám sàng lọc và phẫu thuật chỉnh hình miễn phí cho 100 NTT. Bên cạnh đó, các tổ chức trong và ngoài nước đã hỗ trợ cho NTT của tỉnh Lạng Sơn và cấp 114 xe lăn, xe bại não cho trẻ em dưới 16 tuổi, góp phần giảm bớt khó khăn, kịp thời động viên bản thân NTT và gia đình NTT.
Cần sự vào cuộc của cộng đồng xã hội
Với những kết quả trên có thể khẳng định đề án trợ giúp NTT của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2007-2010 đã thực sự có hiệu quả, góp phần làm thay đổi nhận thức của toàn bộ hệ thống chính trị, cộng đồng, đặc biệt là NTT về chế độ, chính sách cũng như sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với NTT. Từ đó làm thay đổi tư tưởng tự ti, giúp NTT tự vươn lên trong cuộc sống và cộng đồng không còn phân biệt đối xử kì thị với NTT. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, vấn đề trợ giúp NTT thực sự nan giải, khó khăn, đặc biệt trong vấn đề dạy nghề, tạo việc làm cho họ. Đối với Lạng Sơn, đặc thù không có các làng nghề truyền thống hoặc những việc làm phù hợp với NTT, hoặc khó khăn về đầu ra tiêu thụ sản phẩm… cũng là những trở ngại trong vấn đề này. Chính vì thế cần sự vào cuộc của cộng đồng xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp nhận lao động là NTT đã được đào tạo nghề, nhằm tạo cho họ có việc làm ổn định, có thu nhập, đảm bảo cuộc sống. Đối với việc hỗ trợ, tạo điều kiện để thành lập tổ chức “tự lực” của NTT, các ngành chức năng của tỉnh đã in 300 cuốn tài liệu, các văn bản hướng dẫn về hỗ trợ, tạo điều kiện để thành lập Hội NTT, tổ chức “tự lực” của NTT đến các cơ quan ban ngành, đặc biệt là NTT, giúp họ thấy được khả năng và phát huy vai trò của mình trong gia đình và xã hội. Tuy nhiên, Lạng Sơn là tỉnh nghèo, trình độ dân trí thấp nên việc hình thành và hoạt động của các tổ chức Hội của NTT cũng rất hạn chế, hiện nay, tỉnh mới có hội người khuyết tật của thành phố Lạng Sơn và tổ tự lực của người mù ở huyện Cao Lộc. Hoạt động của các tổ chức này mang tính tự phát, chưa có sự tư vấn, hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng; các hoạt động chưa thể hiện được chức năng, vai trò nên chưa có tác dụng khuyến khích các hội viên khuyết tật tham gia.
Lời kết

Chăm lo, trợ giúp NTT được tỉnh Lạng Sơn xác định là một nhiệm vụ quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, hiện nay đề án giai đoạn 2007-2010 đã kết thúc với nhiều kết quả tốt đẹp, chính vì vậy bước vào năm 2011, tỉnh tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện chăm lo, trợ giúp NTT, từng bước giúp họ vững tin vào bản thân, tự lực vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Thanh Huyền