Thứ tư,  24/07/2024

Hội nghị nhóm công tác ASEAN về Biến đổi khí hậu năm 2011

Hội nghị nhóm công tác ASEAN về Biến đổi khí hậu lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 đến 21-4. Tại hội nghị, các nước ASEAN tập trung bàn về vấn đề Biến đổi khí hậu đang được quan tâm trên thế giới.Các đại biểu chia sẻ kết quả thẩm định dự án hợp tác ASEAN - Đức về 'Sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm thiểu biến đổi khí hậu trong ngành vận tải đường bộ' Đánh giá kết quả Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu - UNFCCC - Các thành tựu đạt được và hướng đi tiếp theo. Các đại biểu trình bày đề xuất tổ chức Chương trình nâng cao năng lực thanh niên ASEAN về kỹ năng đàm phán và đào tạo tại chỗ; dự thảo kế hoạch hành động biến đổi khí hậu tiếp theo tuyên bố các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó biến đổi khí hậu; Sáng kiến ASEAN về biến đổi khí hậu...Trước đó, Đoàn đại biểu Nhóm công tác ASEAN về Biến đổi khí hậu đã đi khảo sát thực địa tình hình Biến đổi...

Hội nghị nhóm công tác ASEAN về Biến đổi khí hậu lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 đến 21-4. Tại hội nghị, các nước ASEAN tập trung bàn về vấn đề Biến đổi khí hậu đang được quan tâm trên thế giới.

Các đại biểu chia sẻ kết quả thẩm định dự án hợp tác ASEAN – Đức về &#39Sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm thiểu biến đổi khí hậu trong ngành vận tải đường bộ' Đánh giá kết quả Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu – UNFCCC – Các thành tựu đạt được và hướng đi tiếp theo. Các đại biểu trình bày đề xuất tổ chức Chương trình nâng cao năng lực thanh niên ASEAN về kỹ năng đàm phán và đào tạo tại chỗ; dự thảo kế hoạch hành động biến đổi khí hậu tiếp theo tuyên bố các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó biến đổi khí hậu; Sáng kiến ASEAN về biến đổi khí hậu…

Trước đó, Đoàn đại biểu Nhóm công tác ASEAN về Biến đổi khí hậu đã đi khảo sát thực địa tình hình Biến đổi khí hậu tại Bắc Ninh. Đây là thành phố vừa và nhỏ của Việt Nam được tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức – GTZ hỗ trợ để phát triển không khí sạch trong ASEAN.

Theo Nhandan