Thứ ba,  16/07/2024

Thanh Hóa chấn chỉnh tình trạng khai thác cát trái phép

Trước việc quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn buông lỏng, gia tăng tình trạng khai thác cát trái phép ở một số địa phương, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Xây dựng đã khẩn trương rà soát, bổ sung quy hoạch cát, sỏi lòng sông; rà soát nhu cầu vật liệu cát, sỏi.Trước mắt, UBND các huyện ven các sông trên cơ sở quy hoạch cát, sỏi lòng sông và nhu cầu cấp thiết của huyện có văn bản đề nghị đưa các mỏ cát vào làm thủ tục đấu giá để cấp quyền khai thác, cho thuê các bãi tập kết cát, đáp ứng nhu cầu xây dựng, nhưng không tràn lan. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính khẩn trương xác định trữ lượng, giá khởi điểm của 15 mỏ cát nằm trong kế hoạch năm 2011 để sớm tổ chức đấu giá. Các huyện miền núi rà soát các sông suối trên địa bàn, có văn bản đề xuất, báo cáo UBND tỉnh các điểm khai thác, tập kết cát phục vụ nhu cầu xây dựng của huyện (...

Trước việc quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn buông lỏng, gia tăng tình trạng khai thác cát trái phép ở một số địa phương, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Xây dựng đã khẩn trương rà soát, bổ sung quy hoạch cát, sỏi lòng sông; rà soát nhu cầu vật liệu cát, sỏi.

Trước mắt, UBND các huyện ven các sông trên cơ sở quy hoạch cát, sỏi lòng sông và nhu cầu cấp thiết của huyện có văn bản đề nghị đưa các mỏ cát vào làm thủ tục đấu giá để cấp quyền khai thác, cho thuê các bãi tập kết cát, đáp ứng nhu cầu xây dựng, nhưng không tràn lan. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính khẩn trương xác định trữ lượng, giá khởi điểm của 15 mỏ cát nằm trong kế hoạch năm 2011 để sớm tổ chức đấu giá. Các huyện miền núi rà soát các sông suối trên địa bàn, có văn bản đề xuất, báo cáo UBND tỉnh các điểm khai thác, tập kết cát phục vụ nhu cầu xây dựng của huyện ( tránh lợi dụng để khai thác vàng sa khoáng). Khi cấp mỏ, bàn giao mỏ cát trên thực địa yêu cầu doanh nghiệp được cấp mỏ phải làm các phao để đánh dấu ranh giới mỏ.

Chủ tịch UBND các huyện có sông Chu, sông Mã, sông Lèn, sông Tào, sông Bưởi chạy qua chủ động rà soát các hợp đồng cho thuê đất tập kết cát, chỉ đạo Chủ tịch các xã huỷ bỏ và xử lý, giải toả các bãi tập kết cát trái phép, không đúng quy hoạch. Lãnh đạo tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý, khai thác, kinh doanh cát, các bãi tập kết cát trên địa bàn tỉnh và xử lý các điểm nóng về khai thác, kinh doanh cát trái phép.

Theo Nhandan