Thứ hai,  22/07/2024

Lễ phát động "Tháng Công nhân" năm 2011

LSO-Ngày 20/4/2011, tại Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn (CPxmlS), LĐLĐ tỉnh đã tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân” và kỷ niệm 125 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5.Văn nghệ chào mừngTại buổi lễ, bà Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ôn lại lịch sử đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với công nhân cả nước, trong những năm qua, giai cấp công nhân Lạng Sơn đã có những chuyển biến quan trọng, tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng ngày càng cao; bộ phận công nhân trí thức ngày càng đông đảo. Với tinh thần yêu lao động, họ tiếp tục phát huy vai trò của mình và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng đất nước, địa phương theo định hướng XHCN; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 20/NQ-TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại...

LSO-Ngày 20/4/2011, tại Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn (CPxmlS), LĐLĐ tỉnh đã tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân” và kỷ niệm 125 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Văn nghệ chào mừng
Tại buổi lễ, bà Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ôn lại lịch sử đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với công nhân cả nước, trong những năm qua, giai cấp công nhân Lạng Sơn đã có những chuyển biến quan trọng, tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng ngày càng cao; bộ phận công nhân trí thức ngày càng đông đảo. Với tinh thần yêu lao động, họ tiếp tục phát huy vai trò của mình và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng đất nước, địa phương theo định hướng XHCN; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 20/NQ-TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa”. Nhân dịp này, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Công ty CPxmlS đã đạt được trong những năm qua; định hướng các hoạt động trọng tâm của công ty trong thời gian tới để triển khai có hiệu quả “Tháng Công nhân” và kỷ niệm 125 năm ngày Quốc tế Lao động.
LĐLĐ tỉnh đã tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn
Kết thúc buổi lễ, LĐLĐ tỉnh đã tặng 10 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn để động viên họ yên tâm lao động, sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngọc Hiếu