Chủ nhật,  21/07/2024

Công đoàn ngành GD với phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

LSO-Do sự đòi hỏi bức thiết của quá trình đổi mới giáo dục, trong đó, học sinh đóng vai trò trung tâm, giáo viên là người tổ chức và hướng dẫn, nên khi phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được phát động, nó đã được sự hưởng ứng của tất cả các nhà trường, từ chi bộ, ban giám hiệu đến tổ chức công đoàn. Cuối học kỳ I năm học 2010-2011, toàn ngành GD Lạng Sơn đã có 616 trường và cơ sở GD triển khai, chiếm tỷ lệ 100% cơ sở trường học của toàn tỉnh. Với tư cách là thành viên ban chỉ đạo, công đoàn GD các cấp đã tích cực tham gia ; chủ động tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu, tổ chức cho các đơn vị và cá nhân ký cam kết thực hiện tốt phong trào thi đua này.Học sinh Trường tiểu học Vĩnh Trại trong thư viện thân thiệnTrong hơn 2 năm thực hiện, những chuyển biến bước đầu đã khá rõ nét. Ý thức học tập của học sinh ngày càng cao hơn; tinh thần tự học, sự tự...

LSO-Do sự đòi hỏi bức thiết của quá trình đổi mới giáo dục, trong đó, học sinh đóng vai trò trung tâm, giáo viên là người tổ chức và hướng dẫn, nên khi phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được phát động, nó đã được sự hưởng ứng của tất cả các nhà trường, từ chi bộ, ban giám hiệu đến tổ chức công đoàn.
Cuối học kỳ I năm học 2010-2011, toàn ngành GD Lạng Sơn đã có 616 trường và cơ sở GD triển khai, chiếm tỷ lệ 100% cơ sở trường học của toàn tỉnh. Với tư cách là thành viên ban chỉ đạo, công đoàn GD các cấp đã tích cực tham gia ; chủ động tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu, tổ chức cho các đơn vị và cá nhân ký cam kết thực hiện tốt phong trào thi đua này.
Học sinh Trường tiểu học Vĩnh Trại trong thư viện thân thiện
Trong hơn 2 năm thực hiện, những chuyển biến bước đầu đã khá rõ nét. Ý thức học tập của học sinh ngày càng cao hơn; tinh thần tự học, sự tự tin và sự sáng tạo trong học sinh được khơi dậy. Với vị trí là “chủ thể” của các hoạt động giáo dục, các em sẽ hào hứng hơn, tiếp thu kiến thức tốt hơn và vững chắc hơn. Điều này càng có ý nghĩa khi phần lớn học sinh Lạng Sơn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, rụt rè, ngại tiếp xúc, ít chủ động trong các hoạt động. Không chỉ tiến bộ trong tiếp thu kiến thức, với các mô hình hoạt động vượt ra ngoài khuôn khổ của nhà trường, học sinh đã biết chia sẻ, quan tâm đến mọi người, sống có trách nhiệm đối với bản thân và xã hội; ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của ngành tốt hơn. Là lực lượng tổ chức động viên và duy trì các phong trào thi đua trong nhà trường, công đoàn cùng với ban giám hiệu và các tổ chức trong nhà trường dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng đã động viên đội ngũ nhà giáo nâng cao tinh thần trách nhiệm, ra sức tìm tòi, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp dạy học, loại bỏ dần phương pháp “đọc- chép” truyền thống, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo trong học sinh. Là một tổ chức có “diện” hoạt động rộng, chính công đoàn đã làm cho phong trào có sức lan tỏa đến các bậc phụ huynh học sinh, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa, giữa xã hội và nhà trường, nhà trường và xã hội. Hàng trăm công trình và thiết bị phụ trợ cho CSVC như tường rào, sân chơi, bãi tập, dụng cụ TDTT, khuôn viên, bàn ghế, phương tiện nghe nhìn, công trình vệ sinh đã được tạo ra theo phương thức xã hội hóa (XHH). Cùng với đoàn thành niên, công đoàn trường học là tổ chức đẩy mạnh sự liên kết với các ban ngành đoàn thể, nhất là ngành văn hóa, nhận chăm sóc giữ gìn các di tích lịch sử, văn hóa, các công trình công cộng. Những buổi lao động tu sửa, dọn vệ sinh các di tích không chỉ có tác dụng làm sạch thêm đẹp thêm các công trình, mà còn có tác dụng giáo dục ý thức lịch sử dân tộc, tôn trọng và giữ gìn những giá trị lịch sử văn hóa của địa phương. Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đội ngũ CBGV, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa; mà việc chăm lo đời sống tinh thần cho đội ngũ đã có sức hút mạnh mẽ đến học sinh các cấp học. Khơi dậy bản sắc văn hóa các dân tộc được thể hiện qua việc đưa các trò chơi dân gian, các làn điệu dân ca truyền thống vào nhà trường. Qua thời gian, vốn văn hóa truyền thống “thấm” vào thế hệ trẻ và chính các em sẽ là người “giữ lửa” cho những giá trị đó.

Hơn 2 năm thực hiện phong trào đã ghi nhận sự đóng góp lớn lao của các cấp công đoàn, song vẫn còn đó những khó khăn trong việc tạo dựng SCVC cho phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Hiện mới có 76,3% số trường có công trình vệ sinh hợp vệ sinh và 66,5% số trường có công trình nước sạch hợp vệ sinh. Đời sống của một bộ phận giáo viên, nhất là giáo viên tiểu học ở các phân trường còn thiếu thốn, nên chưa huy động cao độ sự sáng tạo và nhiệt tình của đội ngũ trong thực hiện. Mong rằng những khó khăn đó sẽ được khắc phục nhanh với sự tham gia của các cấp công đoàn, nhất là công tác XHH giáo dục để tăng cường CSVC cùng như việc thực hiện chế độ đối với giáo viên công tác tại vùng cao, vùng ĐBKK.

Trần Kim