Chủ nhật,  21/07/2024

Vận động thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới

Sáng 21-4, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 14, khóa IX.Tại hội nghị, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn tiến hành sơ kết Nghị quyết của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn về Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong lao động sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2012. Trong đó, đáng chú ý, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn dự kiến phát động trong toàn đoàn cuộc vận động Thanh niên Việt Nam chung tay xây dựng nông thôn mới.Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, T.Ư Đoàn đã xây dựng chương trình hành động với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, như: Đề án tiếp tục xây dựng các làng thanh niên lập nghiệp, đảo Thanh niên; Chương trình đào tạo 500 lãnh đạo trẻ... Những chương trình này đã bắt đầu được thực hiện và phát huy hiệu quả, được tuổi trẻ trên khắp cả nước hưởng ứng, tham...

Sáng 21-4, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 14, khóa IX.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn tiến hành sơ kết Nghị quyết của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn về Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong lao động sáng tạo tham gia phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2012. Trong đó, đáng chú ý, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn dự kiến phát động trong toàn đoàn cuộc vận động Thanh niên Việt Nam chung tay xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, T.Ư Đoàn đã xây dựng chương trình hành động với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, như: Đề án tiếp tục xây dựng các làng thanh niên lập nghiệp, đảo Thanh niên; Chương trình đào tạo 500 lãnh đạo trẻ… Những chương trình này đã bắt đầu được thực hiện và phát huy hiệu quả, được tuổi trẻ trên khắp cả nước hưởng ứng, tham gia.

Theo Nhandan