Thứ sáu,  12/07/2024

Việt Nam là nước xóa bỏ nhanh nhất khoảng cách về giới

Ngày 21-4, tại TP Cần Thơ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp phối hợp Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 và triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Đến dự, có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư T.Ư Đảng, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, vị trí xếp hạng chỉ số phát triển giới (GDI) của Việt Nam tăng từ mức trung bình thấp năm 1995 (đạt giá trị 0,537, đứng vị trí thứ 72/130 nước) lên mức trung bình cao năm 2009 (đạt giá trị 0,723, đứng trị trí 94/155 nước được xếp hạng). Hiện nay, chỉ số quyền năng giới (GEM) của Việt Nam đạt 0,554, đứng vị trí 62/109 nước, thuộc nhóm nước có sự phát triển...

Ngày 21-4, tại TP Cần Thơ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp phối hợp Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 và triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Đến dự, có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư T.Ư Đảng, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, vị trí xếp hạng chỉ số phát triển giới (GDI) của Việt Nam tăng từ mức trung bình thấp năm 1995 (đạt giá trị 0,537, đứng vị trí thứ 72/130 nước) lên mức trung bình cao năm 2009 (đạt giá trị 0,723, đứng trị trí 94/155 nước được xếp hạng). Hiện nay, chỉ số quyền năng giới (GEM) của Việt Nam đạt 0,554, đứng vị trí 62/109 nước, thuộc nhóm nước có sự phát triển trung bình về giới. Việt Nam được đánh giá là quốc gia xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất trong vòng 20 năm qua.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân biểu dương các bộ, ngành và các thành viên của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, còn những yếu kém cần sớm được khắc phục. Đó là, một số cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cấp, các ngành chưa quán triệt và thực hiện đầy đủ quan điểm bình đẳng giới trong nhiệm vụ chính trị. Một số địa phương nhìn nhận vấn đề bình đẳng giới còn chưa đúng mức, nhận thức của các cấp, các ngành về hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ chưa đầy đủ. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhận thức về giới và bình đẳng giới, tiếp thu các kiến thức, kỹ năng trong hoạt động về bình đẳng giới còn hạn chế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, quan điểm, chủ trương về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán và thể hiện rõ quyết tâm thực hiện các cam kết quốc tế. Các văn bản luật pháp, chính sách về bình đẳng giới được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai công tác vì sự tiến bộ phụ nữ. Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

Theo Nhandan