Thứ sáu,  19/07/2024

Tập huấn tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong CCVCLĐ

LSO - Ngày 22/4/2011, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) cho các cán bộ trực thuộc 48 công đoàn cơ sở nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật và chất lượng công tác pháp luật của công đoàn trên địa bàn tỉnh ta.Các đại biểu dự tập huấn sẽ được nghe các báo cáo viên của Sở Tư pháp, Ban phòng chống tham nhũng tỉnh, CĐVC tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật. Bao gồm: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Viên chức; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; Luật Thanh tra và hoạt động của Ban Thanh...

LSO – Ngày 22/4/2011, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) cho các cán bộ trực thuộc 48 công đoàn cơ sở nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật và chất lượng công tác pháp luật của công đoàn trên địa bàn tỉnh ta.
Các đại biểu dự tập huấn sẽ được nghe các báo cáo viên của Sở Tư pháp, Ban phòng chống tham nhũng tỉnh, CĐVC tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật. Bao gồm: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Viên chức; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; Luật Thanh tra và hoạt động của Ban Thanh tra.

Ngọc Hiếu