Thứ hai,  22/07/2024

Ra mắt "Hội nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc"

Đây là hội nghiên cứu đầu tiên về một quốc gia được thành lập tại Việt Nam“Hội nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam” (viết tắt là KRAV) là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện, không vụ lợi, của các tổ chức và công dân Việt Nam đã và đang hoạt động trong các lĩnh vực khoa học, quản lý giáo dục, phổ biến và giảng dạy về Hàn Quốc và các ngành khác trên phạm vi toàn quốc.Ngày 24/4, tại Hà Nội, KRAV tiến hành Đại hội lần thứ nhất, bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội, Ban Kiểm tra, thông qua Điều lệ Hội, thảo luận và thông qua phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian từ 2011 - 2016. GS. TS Mai Ngọc Chừ (Đại học Quốc gia Hà Nội) được bầu làm Chủ tịch Hội.Hướng tới kỷ niệm lần thứ 20 ngày Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao (1992 – 2012), Hội sẽ xuất bản tạp chí “Hàn Quốc”, tổ chức một số hội thảo về Hàn Quốc học, công bố một số xuất bản phẩm về Hàn Quốc học…Đại sứ...

Đây là hội nghiên cứu đầu tiên về một quốc gia được thành lập tại Việt Nam

“Hội nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam” (viết tắt là KRAV) là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện, không vụ lợi, của các tổ chức và công dân Việt Nam đã và đang hoạt động trong các lĩnh vực khoa học, quản lý giáo dục, phổ biến và giảng dạy về Hàn Quốc và các ngành khác trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 24/4, tại Hà Nội, KRAV tiến hành Đại hội lần thứ nhất, bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội, Ban Kiểm tra, thông qua Điều lệ Hội, thảo luận và thông qua phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian từ 2011 – 2016. GS. TS Mai Ngọc Chừ (Đại học Quốc gia Hà Nội) được bầu làm Chủ tịch Hội.

Hướng tới kỷ niệm lần thứ 20 ngày Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao (1992 – 2012), Hội sẽ xuất bản tạp chí “Hàn Quốc”, tổ chức một số hội thảo về Hàn Quốc học, công bố một số xuất bản phẩm về Hàn Quốc học…

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Ha Chan Ho vui mừng chào đón sự kiện này và chúc hoạt động của Hội phát triển, góp phần đẩy mạnh mối quan hệ Hàn Quốc – Việt Nam ngày càng tốt đẹp.

Ông Ha Chan Ho mới tới Việt Nam nhậm chức và chọn việc tham dự đại hội thành lập KRAV là hoạt động ngoại giao đầu tiên của mình./.

Theo Nhandan