Thứ tư,  24/07/2024

Khai mạc thực tế sáng tác chuyên ngành mĩ thuật năm 2011

LSO- Ngày 22/4/2011, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh khai mạc đợt thực tế sáng tác chuyên ngành mĩ thuật năm 2011. Dự khai mạc có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội VHNT tỉnh và các hội viên chuyên ngành mĩ thuật.Nhằm chuẩn bị tốt nguồn tư liệu để hoàn thiện tác phẩm có chất lượng tham gia triển lãm mĩ thuật khu vực Tây Bắc - Việt Bắc năm 2011 tại Tuyên Quang và sẵn sàng tham gia các cuộc thi, triển lãm khác của tỉnh cũng như của trung ương, đợt thực tế sáng tác được tổ chức đến ngày 29/5/2011 và mỗi hội viên sẽ nộp ít nhất 1 phác thảo của mình trong đợt sáng tác theo quy định.Tại buổi khai mạc, các hội viên đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến để làm sao đợt thực tế sáng tác đạt kết quả. Các tác phẩm đúng và trúng chủ đề, có chất lượng giá trị nghệ thuật cao. Lãnh đạo Hội VHNT tỉnh cũng đã ghi nhận các ý kiến phát biểu và mong muốn các hội viên hãy phát huy năng lực, sở trường của mình tiếp tục...

LSO- Ngày 22/4/2011, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh khai mạc đợt thực tế sáng tác chuyên ngành mĩ thuật năm 2011. Dự khai mạc có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội VHNT tỉnh và các hội viên chuyên ngành mĩ thuật.
Nhằm chuẩn bị tốt nguồn tư liệu để hoàn thiện tác phẩm có chất lượng tham gia triển lãm mĩ thuật khu vực Tây Bắc – Việt Bắc năm 2011 tại Tuyên Quang và sẵn sàng tham gia các cuộc thi, triển lãm khác của tỉnh cũng như của trung ương, đợt thực tế sáng tác được tổ chức đến ngày 29/5/2011 và mỗi hội viên sẽ nộp ít nhất 1 phác thảo của mình trong đợt sáng tác theo quy định.


Tại buổi khai mạc, các hội viên đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến để làm sao đợt thực tế sáng tác đạt kết quả. Các tác phẩm đúng và trúng chủ đề, có chất lượng giá trị nghệ thuật cao. Lãnh đạo Hội VHNT tỉnh cũng đã ghi nhận các ý kiến phát biểu và mong muốn các hội viên hãy phát huy năng lực, sở trường của mình tiếp tục sáng tác được nhiều tác phẩm chất lượng.


Thanh Sơn