Thứ tư,  24/07/2024

Hưởng ứng "Tuần lễ Tiêm chủng"

Ngày 24-4, dự án Tiêm chủng mở rộng (Bộ Y tế) tổ chức mít-tinh hưởng ứng "Tuần lễ Tiêm chủng" do Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương phát động trong thời gian từ 25 đến 30-4.Các hoạt động trong tuần lễ tiêm chủng: Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tầm quan trọng của tiêm vắc-xin phòng bệnh; tăng cường các cố gắng dự phòng cho trẻ em khỏi mắc những bệnh có thể dự phòng được bằng vắc-xin; huy động các nguồn lực của các cá nhân, cộng đồng, các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội và chính quyền tham gia đóng góp vào chương trình tiêm chủng mở rộng... vắc-xin là công cụ rất hiệu quả trong dự phòng các bệnh nhiễm trùng. Hiện nay đã có hơn 30 bệnh nhiễm trùng có thể dự phòng được bằng vắc-xin. Việc đầu tư cho tiêm chủng dự phòng bằng vắc-xin là đầu tư cho phát triển.Ở nước ta, kết quả hơn 25 năm qua cho thấy tiêm chủng là biện pháp hiệu quả nhất đề phòng bệnh. Bằng tiêm chủng vắc-xin, tỷ lệ mắc bệnh của nhiều bệnh...

Ngày 24-4, dự án Tiêm chủng mở rộng (Bộ Y tế) tổ chức mít-tinh hưởng ứng “Tuần lễ Tiêm chủng” do Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương phát động trong thời gian từ 25 đến 30-4.

Các hoạt động trong tuần lễ tiêm chủng: Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tầm quan trọng của tiêm vắc-xin phòng bệnh; tăng cường các cố gắng dự phòng cho trẻ em khỏi mắc những bệnh có thể dự phòng được bằng vắc-xin; huy động các nguồn lực của các cá nhân, cộng đồng, các tổ chức kinh tế – chính trị – xã hội và chính quyền tham gia đóng góp vào chương trình tiêm chủng mở rộng… vắc-xin là công cụ rất hiệu quả trong dự phòng các bệnh nhiễm trùng. Hiện nay đã có hơn 30 bệnh nhiễm trùng có thể dự phòng được bằng vắc-xin. Việc đầu tư cho tiêm chủng dự phòng bằng vắc-xin là đầu tư cho phát triển.

Ở nước ta, kết quả hơn 25 năm qua cho thấy tiêm chủng là biện pháp hiệu quả nhất đề phòng bệnh. Bằng tiêm chủng vắc-xin, tỷ lệ mắc bệnh của nhiều bệnh nhiễm trùng có vắc-xin dự phòng đã giảm đi hàng chục đến hàng trăm lần. Nhiều bệnh không có ca nào tử vong sau năm 2005. Việt Nam đã thanh toán được bệnh đậu mùa vào cuối những năm 70, bại liệt vào năm 2000, loại trừ được uốn ván sơ sinh vào năm 2005 và đang tiến tới loại trừ sởi vào năm 2012. Đây là một trong những thành tựu lớn nhất mà ngành y tế Việt Nam đạt được trong bối cảnh đất nước còn nghèo, thu nhập bình quân đầu người thấp.

Theo Nhandan