Chủ nhật,  21/07/2024

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

* Hướng tới xây dựng nông thôn mới * Dồn sức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 3 Ngày 26-4, tại tỉnh Điện Biên, Trung tâm Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường (NS&VSMT) nông thôn tổ chức Tuần Quốc gia NS&VSMT nông thôn năm 2011. Đến nay, cả nước đã có khoảng 83% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt và 60% số hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh. Mặc dù vậy những mục tiêu vệ sinh hộ gia đình, cá nhân, công tác vận hành và bảo dưỡng các công trình cấp nước, chất lượng nước và môi trường nông thôn vẫn còn gặp khó khăn.Tuần Quốc gia NS&VSMT năm nay, có bảy thông điệp: Nước sạch là tài nguyên quý giá nhưng không phải là vô tận, cần giữ gìn bảo vệ để sử dụng lâu dài; NS&VSMT là tiêu chí của xây dựng nông thôn mới; bảo đảm nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội; thu gom, xử lý chất thải, rác thải vì xóm làng xanh - sạch - đẹp; bảo vệ công trình nước...

* Hướng tới xây dựng nông thôn mới
* Dồn sức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 3

Ngày 26-4, tại tỉnh Điện Biên, Trung tâm Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường (NS&VSMT) nông thôn tổ chức Tuần Quốc gia NS&VSMT nông thôn năm 2011. Đến nay, cả nước đã có khoảng 83% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt và 60% số hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh. Mặc dù vậy những mục tiêu vệ sinh hộ gia đình, cá nhân, công tác vận hành và bảo dưỡng các công trình cấp nước, chất lượng nước và môi trường nông thôn vẫn còn gặp khó khăn.

Tuần Quốc gia NS&VSMT năm nay, có bảy thông điệp: Nước sạch là tài nguyên quý giá nhưng không phải là vô tận, cần giữ gìn bảo vệ để sử dụng lâu dài; NS&VSMT là tiêu chí của xây dựng nông thôn mới; bảo đảm nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội; thu gom, xử lý chất thải, rác thải vì xóm làng xanh – sạch – đẹp; bảo vệ công trình nước sạch và vệ sinh là bảo vệ tài sản của chính mình…

Tỉnh Hòa Bình vừa thông qua đề án Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011- 2015. Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2015 sẽ có 90% dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 80% số hộ gia đình nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; 65% số hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. Năm năm qua (2006 – 2010), tỉnh nâng tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh từ 60% lên 80%, số hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 52%.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 80% số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Từ nguồn vốn được hỗ trợ và nhân dân đóng góp, toàn tỉnh đã xây dựng hơn 15.700 nhà vệ sinh cho hộ gia đình, nâng tổng số hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh lên 65%. Tỉnh đang tập trung duy tu, bảo dưỡng các công trình nước sinh hoạt, sử dụng nước sinh hoạt tiết kiệm trong các tháng khô hạn.

Tỉnh Bình Định hiện đã xây dựng được 120 công trình cấp nước tập trung, hàng trăm giếng khoan, giếng đào, nâng tỷ lệ dân cư nông thôn được cấp nước sinh hoạt hơn 85,7%, gần 55% hộ gia đình vùng nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh. Tỉnh phấn đấu trong năm 2011 sẽ có 92% hộ dân được cấp nước sinh hoạt.

Hà Nội đủ nước sạch cung cấp cho 100% dân số nội thành

Theo Công ty Nước sạch Hà Nội, trong mùa hè năm 2011, công ty đã nâng sản lượng nước sản xuất đạt từ 672.000 đến 677.000 m3/ngày đêm, tăng 19% so với năm 2010, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sạch cho 100% dân số các quận nội thành và 26,6% dân số các huyện ngoại thành. Trong năm 2011, công ty tập trung phát triển mạng lưới cấp nước các huyện Gia Lâm, Đông Anh và Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm…

Theo Nhandan