Thứ tư,  24/07/2024

Hợp tác phát triển Truyền hình cáp kỹ thuật số

Chiều 26-4, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký hợp tác chiến lược phát triển Truyền hình cáp kỹ thuật số giữa Công ty Cổ phần điện tử và Truyền hình cáp Việt Nam CEC của Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC với các doanh nghiệp cùng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh dịch vụ Truyền hình cáp trong cả nước.Các đơn vị tham gia ký kết gồm: Trung tâm truyền hình cáp TP Hồ Chí Minh-HTVC, Công ty dịch vụ truyền thanh, truyền hình Hà Nội-BTS, Công ty Cổ phần truyền hình cáp Sông Thu-Arico TP Đà Nẵng, Công ty Cổ phần điện tử tin học viễn thông Eliteco, Công ty truyền hình cáp Alpha Quảng Ninh và Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ cao Hữu nghị-FTDT. Việc hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng từ công nghệ tự động sang công nghệ số, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh, chương trình, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên tần số tại nhiều tỉnh, thành phố trong...

Chiều 26-4, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký hợp tác chiến lược phát triển Truyền hình cáp kỹ thuật số giữa Công ty Cổ phần điện tử và Truyền hình cáp Việt Nam CEC của Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC với các doanh nghiệp cùng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh dịch vụ Truyền hình cáp trong cả nước.

Các đơn vị tham gia ký kết gồm: Trung tâm truyền hình cáp TP Hồ Chí Minh-HTVC, Công ty dịch vụ truyền thanh, truyền hình Hà Nội-BTS, Công ty Cổ phần truyền hình cáp Sông Thu-Arico TP Đà Nẵng, Công ty Cổ phần điện tử tin học viễn thông Eliteco, Công ty truyền hình cáp Alpha Quảng Ninh và Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ cao Hữu nghị-FTDT. Việc hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng từ công nghệ tự động sang công nghệ số, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh, chương trình, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên tần số tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo Nhandan