Chủ nhật,  21/07/2024

Thừa Thiên – Huế thu hồi 75,3 tỷ đồng tham nhũng

Từ năm 2006 đến nay, ngành thanh tra Thừa Thiên - Huế đã thanh tra hơn 1.000 cuộc, phát hiện sai phạm hơn 98,6 tỷ đồng, gần 88 nghìn m2 đất ở, gần 53 ha đất rừng và 30 tấn xi-măng.Qua đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 75,3 tỷ đồng, hơn 3.000 m2 đất ở, hơn 52 ha đất rừng; giảm cấp phát vốn đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng; xử lý vi phạm hành chính hơn 2,5 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật 21 cán bộ, trong đó kiến nghị truy cứu trách nhiệm hình sự năm người.Năm năm qua, Thừa Thiên - Huế đã thực hiện rà soát hơn 1.800 thủ tục hành chính, đơn giản hóa hành chính đạt...

Từ năm 2006 đến nay, ngành thanh tra Thừa Thiên – Huế đã thanh tra hơn 1.000 cuộc, phát hiện sai phạm hơn 98,6 tỷ đồng, gần 88 nghìn m2 đất ở, gần 53 ha đất rừng và 30 tấn xi-măng.

Qua đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 75,3 tỷ đồng, hơn 3.000 m2 đất ở, hơn 52 ha đất rừng; giảm cấp phát vốn đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng; xử lý vi phạm hành chính hơn 2,5 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật 21 cán bộ, trong đó kiến nghị truy cứu trách nhiệm hình sự năm người.

Năm năm qua, Thừa Thiên – Huế đã thực hiện rà soát hơn 1.800 thủ tục hành chính, đơn giản hóa hành chính đạt 76,3%.

Theo Nhandan