Thứ tư,  24/07/2024

Hạn chế lượng tiền mặt VND khi xuất ngoại

Cá nhân khi xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo người ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam trên mức qui định (5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương; 15 triệu đồng) phải khai báo Hải quan cửa khẩu. Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh mang quá 5.000 USD hoặc 15 triệu đồng phải khai báo Hải quan cửa khẩu (ảnh: minh họa).Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân về Dự thảo Thông tư quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.Theo dự thảo thông tư, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo người ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt quá 5.000 USD (hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương) và trên 15 triệu đồng phải khai báo Hải quan cửa khẩu. Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt quy định phải khai báo Hải quan cửa khẩu...

Cá nhân khi xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo người ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam trên mức qui định (5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương; 15 triệu đồng) phải khai báo Hải quan cửa khẩu.

Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh mang quá 5.000 USD hoặc 15 triệu đồng phải khai báo Hải quan cửa khẩu (ảnh: minh họa).
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân về Dự thảo Thông tư quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.
Theo dự thảo thông tư, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo người ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt quá 5.000 USD (hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương) và trên 15 triệu đồng phải khai báo Hải quan cửa khẩu. Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt quy định phải khai báo Hải quan cửa khẩu nói trên không áp dụng đối với những cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác.
Trường hợp cá nhân khi xuất cảnh mang theo người ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt vượt mức qui định trên hoặc vượt quá số mang vào đã khai báo Hải quan cửa khẩu khi nhập cảnh lần gần nhất, phải xuất trình cho Hải quan cửa khẩu: Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài do Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.
Ngược lại, cá nhân xuất cảnh mang theo người ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt vượt mức qui định nhưng không vượt quá số lượng đã mang vào thì chỉ cần xuất trình cho Hải quan cửa khẩu Tờ khai nhập cảnh – xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu về số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt đã mang vào khi nhập cảnh lần gần nhất, không cần Giấy xác nhận của Tổ chức tín dụng được phép, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Ngoài ra, dự thảo thông tư còn quy định trường hợp gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ. Thời hạn gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ là trong vòng 60 ngày kể từ ngày xác nhận nhập cảnh của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu.
Theo dự kiến, thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2011.

Theo Dantri