Thứ ba,  23/07/2024

Gần 300 cán bộ dự tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

LSO-Ngày 28/4/2011, tại TP Lạng Sơn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Lạng Sơn tổ chức hội nghị Tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em. Gần 300 học viên là lãnh đạo, cán bộ Phòng Lao động, Thương binh và xã hội các huyện, thành phố; cán bộ văn hóa xã hội của 226 xã, phường, thị trấn và trưởng thôn 2 xã điểm thực hiện mô hình “ngôi nhà an toàn”, “cộng đồng an toàn” tham dự lớp tập huấn.Trong chương trình tập huấn, các học viên được phổ biến Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; chương trình hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; xây dựng “ngôi nhà an toàn”; xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em…. Lớp học cũng trang bị cho các học viên kiến thức, kỹ năng xây dựng kế hoạch truyền thông, thu thập thông tin, phân tích và tổng hợp báo cáo. Tại lớp tập huấn, các học viên đã cùng chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc triển khai công tác...

LSO-Ngày 28/4/2011, tại TP Lạng Sơn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Lạng Sơn tổ chức hội nghị Tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em. Gần 300 học viên là lãnh đạo, cán bộ Phòng Lao động, Thương binh và xã hội các huyện, thành phố; cán bộ văn hóa xã hội của 226 xã, phường, thị trấn và trưởng thôn 2 xã điểm thực hiện mô hình “ngôi nhà an toàn”, “cộng đồng an toàn” tham dự lớp tập huấn.
Trong chương trình tập huấn, các học viên được phổ biến Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; chương trình hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; xây dựng “ngôi nhà an toàn”; xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em…. Lớp học cũng trang bị cho các học viên kiến thức, kỹ năng xây dựng kế hoạch truyền thông, thu thập thông tin, phân tích và tổng hợp báo cáo. Tại lớp tập huấn, các học viên đã cùng chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở cơ sở.
Năm 2011 là năm Lạng Sơn triển khai nhiều chương trình hành động vì trẻ em, lớp tập huấn góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cấp huyện đến cơ sở để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn.

Thúy Hường